TRØNDELAGSPROSJEKTET
Systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger

Hjem Organisering Samlinger Kontaktpersoner PP-tjenesten Evaluering Fagstoff

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 
Eldhuset fagforum

 

 

 

 

Prosjektet er en forlengelse av Samtak i Sør-Trøndelag. Kompetanse på områdene lese- /skrivevansker, atferdsvansker og sammensatte lærevansker er representert ved deltakelse fra Bredtvet kompetansesenter, Lillegården kompetansesenter og Trøndelag kompetansesenter. Bredden i kompetansen fra de tre sentrene skal sikre utvikling av skolenes læringsmiljø og bidra til virksomme tiltak for elever med behov for særlig tilrettelagt opplæring.

11 grunnskoler og 4 videregående skoler fra Sør-Trøndelag deltar i prosjektet. Hver av skolene deltar med grupper som består av representanter fra ledelse, spesial- (sosialpedagogisk kompetanse, vanlige lærere samt PP-tjeneste/Hjelpetjeneste.

samlingene  presenteres modeller for analyse og refleksjon samt relevant empirisk kunnskap som skolegruppene anvender til å videreutvikle tiltak på skole-, klasse og individnivå.  Kunnskap og erfaring fra samlingene anvendes til arbeid på skolene mellom hver samling, og skal sikre spredning og forankring av kompetanse på den enkelte skolen.  I tillegg skal PP-tjenestens/Hjelpetjenestens deltakelse bidra til spredning av kompetanse til andre skoler.

 

 

 

Sist oppdatert: 28.08.2004

Prosjektet skal bidra til:

• Å finne hensiktsmessige tverrfaglige tilnærminger til sakene som inngår i prosjektet, basert på bredest mulig forståelse av systemfaktorer og individfaktorer som påvirker og opprettholder problemene.

• Å utvikle tverrfaglig handlings- kompetanse som baserer seg på felles forståelse for utfordringene.

• Å få til robust forankring og spredning av kompetansen slik at den kan komme flere skoler og flere brukere til gode.