INTERAKTIV DVD OM A
D/HD


Hjem Myter om AD/HD Organisering Medvirkende Filmklipp Observasjonsmateriell English

 
 

Last ned Adobe Reader

 

 

 

Eldhuset fagforum

 
 

Myter om AD/HD

"AD/HD er en tilstand som er skapt av farmasi-industrien for å selge medikamenter."
Første gang det som senere ble kjent som AD/HD ble beskrevet var i 1902 (Still - i the Lancet).
Bradley var den første som beskrev bruk av stimulanter i forhold til gruppen (1937). 

"AD/HD lar seg ikke påvise i hjernen."
Feil, vi vet ganske mye, men kunnskapen blir stadig mer detaljert og det betyr at det er mye vi ikke vet ennå. Dette kalles vitenskapelig redelighet og må ikke forveksles med mangel på kunnskap.

"AD/HD er en tilstand som i seg selv ikke er "sykelig" - det er samfunnet som ikke er tilpasset AD/HD'eren!"
Hartmann. Darwinisme på avveier. Ingen holdbar dokumentasjon. Farlig å tenke slik.

"Siden tilstanden er kunstig og ikke lar seg påvise, er det ikke så mye en kan gjøre."
Tiltak i skolesammenheng er ikke nødvendigvis så veldig forskjellig fra det en gjør i forhold til de andre elevene i klassen - det er systematikken og omfanget som vil være forskjellig. Læring og hjerneaktivitet henger sammen.

 

Det finnes så mange teorier og synspunkter på hvordan hjerne fungerer - hva vet vi egentlig?

Det finnes mange myter og feiloppfatninger om AD/HD. På tross av bred internasjonal faglig enighet er det mange som er usikre, som tviler eller som har fullt av spørsmål knyttet til AD/HD, og det er en mengde feilinformasjon i media.

Hvordan skal lærere og foreldre orientere seg i informasjonen?

Gruppen med AD/HD er tallmessig stor og representerer en betydelig utfordring i skolen. Det er en livsløpsvanske med stor risiko for utvikling av tilleggsproblematikk.

Konsekvensene av å ha AD/HD kan være store.

 

KUNNSKAP KNEKKER MYTER!

Sist oppdatert: 05.09.2006