should-we-take-a-year-offMange ønsker å ta et friår etter fullført videregående. Det kan være flere grunner til dette, noen elever føler seg ikke klare for universitetet enda, noen er skolelei, noen er usikre på hva de ønsker å studere, mens andre ønsker å se verden. Uansett hva som er grunnen kan det være fordeler og ulemper med å vente ett år før man fortsetter utdanningen.

Fordelene ved å ta seg et friår kan være mange, man kan får et velfortjent pusterom etter 12-år på skolebenken. Sliter man mentalt kan dette hjelpe en med å få tilbake energien, men handler de mentale plagene om angst og sosial uro, kan et friår faktisk gjøre vondt verre. Dette er fordi man ikke burde isolere seg i en slik periode, men heller søke hjelp ved å være blant andre mennesker.

Mange vet heller ikke hva de ønsker å studere. Det er et stort press på dagens unge når det kommer til valget av den rette studieretningen. Før var det kanskje mer akseptert å forandre studieretning underveis, enn hva det er nå i dag. Av den grunn kan det være fornuftig å gi seg selv litt bedre tid til å fatte dette viktige valget. Velger man å bruke friåret på å reise kan man åpne opp for nye perspektiver underveis, eller hvis man velger å prøve ut en yrkesretning – for eksempel å jobbe i butikk – kan man fort bli motivert til å starte på studier.

På den annen side kan det å drive dank i et helt år bli ganske kjedelig i grunnen. Det kan virke fristenden i starten, men det er noe som fort mister sin glans. Å studere er faktisk ganske gøy, og det er mye sosialt som skjer ved siden av. De som er skoletrøtte vil kunne bruke dette for alt det er verdt.