Nettressurser

RSS Søk Lillegården Virksomheter Ymse

Google
Kvasir
Sesam

Pedlex
Kommunenummeroversikt
Telefonkatalogen

Wikipedia: norsk - engelsk
Ordbøker
Ordnett.no
Your Dictionary
English Matters - nettportal for deg som bruker engelsk som arbeidsspråk
Free translation opp til 750 tegn

Bibsys
Lillegårdens bibliotek
Sambok (folkebibliotek)
ERIC (Education Resources Information Center)

Bokkilden
Amazon

Biblioteksvar.no - still spørsmål til en bibliotekar

Våre nettsteder:
Lillegårdens sider på Statped.no
Blogg: Læringsmiljø i skolen
Eldhuset
Lillegårdens wiki

Prosjekter:
LP-modellen

FiN STIL-bloggen
Internasjonalt arbeid
Nettverksgrupper for alternative skoletiltak

LOM - skolenyheter på LOM
SBV

Logg inn:
Reiseregninger
Berg-Hansen
Episerver
Blogg

Statped

Utdanningsdirektoratet
Kunnskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet

Atferdssenteret
Senter for atferdsforskning

ISP

Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Østfold

Forskning.no
Forebygging.no
Utdanning
Hva skjer i utdanningssektoren?

Andre skolesider

Norge.no
Regjerningen.no
Stortinget.no
Statistisk sentralbyrå

Juridisk nettviser
Lovdata

Onlineaviser + nettidsskrifter mm

Sist oppdatert: 22.09.2008 10:30