Banner for eldhusetfagforum.no

ELDHUSET FAGFORUM
LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER


Hjem Om Eldhuset Prosjekter  Bibliotek Nyhetsbrev Inspirasjon Litteratur English

  Adresse:
Lillegården
kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 50

Faks 35 93 02 51
Send oss en e-post
 
Lenke til nettsider for sosiale og emosjonelle vansker
 

Statped.no

 

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Prosjekter

Lillegården kompetansesenter arbeider med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og teori om ulike tilnærminger til tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Senteret deltar i utviklingsprosjekter der fokus i særlig grad er på lærer- og elevrollen.

Prosjektene drives i samarbeid med skoler og skoleeiere, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), lærerutdanningsinstitusjoner og andre kompetansesentra og fagmiljø.

Pågående prosjekter:

Avsluttede prosjekter:

SAMARBEID - DIALOG - NYE MULIGHETER

 

Sist oppdatert: 01.08.2007