Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Erfaringer Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 

 

 

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Kunnskap om hva som virker         >
Pressen skriver     >
Godt læringsmiljø  >

Brosjyre om LP-modellen:

Pilotprosjekt i vidaregåande skule

Hausten 2008 starta utprøving av LP-modellen i vidaregåande skule for å sjå om modellen kan ha innverknad på læringsmiljø, læringsutbytte og bortval i vidaregående opplæring.

Fire fylkeskommuner deltek i pilotprosjektet.
Buskerud
Lier videregående skole og Rosthaug videregående skole

Hordaland   
Tertnes videregående skole og Voss jordbruksskule

Møre og Romsdal
Borgund videregående skole og Ørsta vidaregåande skule

Oslo
Bjerke videregående skole

Bjerke videregående skole, Ørsta vidaregåande skole, Borgund Vidaregåande skole

Tertnes og Voss VGS, Rosthaug og Lier videregående skoler

Presentasjonar frå nettverkssamlingar

Relevant litteratur
Kunnskap om pedagogiske tiltak som virkar
Skjemaer

Eksempel på saker i LP-grupper

Aktuelle saker
Ikke fordi de er gutter. Flertallet av ungdommer som faller fra i VGS er gutter. Men er det et spørsmål om Kjønn? Artikkel fra Forskning.no
Les også doktorgradsstipendiat Christoffer C Vogts artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning: Er frafall i videregående opplæring et kjønnsproblem?

Sist oppdatert 17.04 2009