Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
 

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Aktiviteter              >
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Relasjoner

- Å kunne skape en god relasjon til hvert enkelt barn er det viktigste av alt for å fungere godt som lærer. Relasjonen mellom lærer og elev er den voksnes ansvar.
Magne Turøy, avdelingsleder Læring og oppvekst, Larvik kommune (Statpedbladet nr2 2007)

Av Hanne Jahnsen Veileder Sosial kompetanse 2007:

Relasjon mellom lærer og elev. De sosiale forhold som eksisterer mellom elev og lærer.

Relasjoner mellom elever. Sosiale relasjoner som finnes mellom elevene.

Lesetips:

Når det lugger i en relasjon: om det å løfte seg etter håret (pdf) - innspill i Utdanning 12. oktober 2007

E

Erik Nordgreen, senior rådgiver Lillegården kompetansesenter og prosjektleder for LP i grunnskolen