Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
 

Logg inn             >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Opplæring/fagstoff >
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Kurs og konferanser - program og presentasjoner

2. samling for PPT 5. og 6. februar 2009
Program

Nettverkssamling i Bergen 19. og 20 november
for fylkeskommunene som deltar i LP-modellens pilotprosjekt,

Buskerud fylkeskommune: Satsing mot frafall
Bjerke videregående skole: En skapende skole
LP-prosjektet på Voss jordbruksskule: ein demokratisk prosess
Meir meistring og læring på Borgund vidaregåande skule

Nordisk LP-konferanse på Hamar 30. og 31. oktober 2008
Se plenumsforedragene og parallelsesjonene som er lagt ut på LP-modellens danske nettside.

 

Modul 1 for PPT og skoleeier 18. og 19. september 2008 på Gardermoen
Første samling i LP-implementeringen 2008-2010. Opplæringen for PP-rådgivere og kommunekoordinatorer i kommuner som starter med LP-modellen i august 2008, og til nyansatte PP-rådgivere i gamle LP-kommuner.

Se lysark fra forelesningene:
LP-modellens organisering (pdf)
Analysedelen (pdf)
Kommunikasjon i lærergrupper (pdf)