Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
Brosjyre om LP-modellen:

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Pressen skriver     >

Nye LP-kommuner 2007-2009
Lærere i samtale

Lillegården kompetansesenters avgjorde på fagmøtet mandag 27. november å starte opp med nye LP-kommuner høsten 2007.
- Omfanget av den nye implementeringen er avhengig av kapasiteten på senteret og til de kompetansesentrene vi samarbeider med, sier senterleder Einar Christiansen.

- Senteret er fast bestemt på å videreføre LP-modellen i skoler i nye kommuner og i nye skoler i kommuner som allerede arbeider etter modellen, sier Christiansen.

Erfaringene viser at det er viktig å bruke god tid på avklaringsfasen. Hele våren, fra januar 2007 vil kommunene, PPT og skolene bruke tid på avklaring før samarbeidsavtalen underskrives før sommeren. August 2007 starter med fagdager og opplæring i LP-modellen på de nye LP-skole.

- Det er mange kommuner som venter på å bli med. Vi må se på kapasiteten på senteret før vi kan avgjøre hvor mange vi kan følge opp, sier Christiansen.

Det er også viktig at PP-tjenesten i de kommunene som i dag arbeider etter modellen, ser på sin veiledningskapasitet i forhold til en eventuell utvidelse med flere skoler. Det er også flere barnehager og videregående skoler som har meldt interesse for å bruke LP-modellen til å arbeide systematisk med læringsmiljøet.
- Vi vurdere nå å sette et LP-lys mot barnehager og videregående skoler. Om det i første omgang blir en pilotutprøving eller modellen i fullskala, vet vi ikke ennå, sier senterleder Einar Christiansen.

 
Sist oppdatert: 04.12.2006