Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur English
 
Brosjyre om LP-modellen:

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Pressen skriver     >

LP-modellens konferanserom

Lillegården kompetansesenter har elektroniske konferanserom for alle kommunene som deltar i LP-modellen. konferanserommet vil være en formidlingskanal der LP-veiledere, kommunekoordinatorer og rådgivere fra Lillegården og Trøndelag kompetansesenter kan legge ut informasjon, stille spørsmål og utveksle erfaringer.


Logg inn FirstClass
Last ned FirstClass (ved første gangs bruk)

Om du ikke får lastet ned FirstClass kan du logge deg inn via Komsa
Logg inn Komsa

IT-support
Kontakt Teknisk driftsgruppe for spørsmål vedrørende LP-modellens konferanserom ved Tore Bjørklund på telefon 61 18 85 68 event. 22 02 97 00 eller e-post [email protected].


       

  Sist oppdatert: 12.10.2006