Logg inn for PPT:
 
  Organisasjon   PP-tjenesten   Kontaktskjema  
   
Grunnlagstenkning
Systematikk, analyse og refleksjon
Bottom up
Læreren er ikke alene
Lærende organisasjoner
En kunnskapsbasert praksis
Nettverk
Kartlegging og evaluering
Forutsetninger for deltakelse
Opplæring/Veiledning og Oppfølging

Fagstoff

Kontakt

 
 
 
 
 

Læreren er ikke alene

 

Alle lærere er deltakere i interne lærergrupper og de mottar støtte i prosessen fra kolleger og fra PP-tjenesten. Arbeidet med analyse og refleksjon skjer i fast etablerte grupper over tid. De samme kollegaene møtes til fast oppsatte tider, - de systematiserer samarbeidet. I arbeidet har de et felles ansvar for å belyse utfordringer i ulike teoretisk perspektiv.

lp -modellen forutsetter at lærerne samarbeider for blant annet å sikre best mulig kvalitet på arbeidet. Det skal etableres lærergrupper der lærerne møtes regelmessig for å anvende prinsippene i modellen. Det kan se ut som om det er en fordel at lærergruppene er satt sammen på tvers av eksisterende team og klassetrinn. I lærergruppene utnevnes en leder som leder arbeidet i gruppen fremover.

 

 

 

 

 

 

 

Lillegården kompetansesenter
Bergsbygdav. 8, 3949 Porsgrunn - Tlf. 35 93 02 50 - Faks 35 93 02 51 - E-post: [email protected]