Regionskontakter ved Lillegården kompetansesenter

Prosjektleder for LP i grunnskolen
Erik Nordgreen
seniorrådgiver
Cand.teol.
Telefon: 35 93 17 81
Mobil: 94 85 96 80
E-post: erik.nordgreen[at]statped.no

Erik Nordgreen er prosjektleder for LP-implementering 2007-2009. Han er Lillegårdens kontaktperson for Lister-regionen, Stavanger, Sunndal, Nesset og Ullensaker.

Erik er utdannet teolog og har lang erfaring fra arbeid med atferdsvanskelig ungdom gjennom institusjon og familieterapi (MST).
Han har i flere år vært bosatt i Brasil hvor han har arbeidet sosialt og diakonalt.

 

Region Nord, Østre Toten og Buskerud
Terje Agledahl
Seniorrådgiver
Telefon: 35 93 17 73
Mobil: 91 60 02 91
E-post: terje.agledahl[at]statped.no


Terje Agledahl er regionskontakt i nord for kommunene Narvik, Hamarøy og Kautokeino. Fra høsten 2008 har han også ansvar for Østre -Toten og Buskerud fylkeskommune i det videregående pilotprosjektet.

 

Terje har etterutdanning i pedagogikk, spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk og har i mange år vært lærer for barn med atferdsproblemer, både i statlig spesialskole og kommunale alternative tiltak. Siden 1989 har han vært aktiv i ulike skoleutviklingsprosjekt i regi av Lillegården kompetansesenter.Reigon Sør og Vest
Svein Erik Nergaard
Seniorrådgiver
Hovedfag i spesialpedagogikk
Telefon: 35 93 17 72
Mobil: 91 60 07 51
E-post: [email protected]

Svein Nergaard er regionskontakt for Kristiansand, Risør, Gjærstad og Froland på Sørlandet, og Sunndal og Nesset i Møre og Romsdal. Han har jobbet med skoleutvikling siden midt på 1990-tallet, og har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til alternativ opplæring på ungdomstrinnet. Svein har tidligere praksis fra grunnskole og spesialskole.

Region Midt + Ålesund/Haram
Hanne Jahnsen
Seniorrådgiver
cand.polit (pedagogikk)
Telefon: 35 93 17 75
Mobil: 91 64 77 91
E-post: hanne.jahnsen[at]statped.no

Hanne Jansen er regionskontakt for Elverum, Rendalen, Trysil, Stor-Elvdal, Ringsaker og Våler i Hedemark, i tillegg til Ålesund og Haram i Møre og Romsdal. Hanne har praksis som lærer og leder i grunnskole, spesialskole og alternative skoler. Hun har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til sosial kompetanse og problematferd blant elever i alternative skoler.

Region Øst og prosjektleder for LP i videregående
Torunn Tinnesand
Seniorrådgiver

Sosionom, hovedfag i sosialpedagogikk
Telefon: 35 93 17 56
Mobil: 90 19 57 79
E-post: [email protected]

Torunn Tinnesand er regionskontakt for Ås, Rælingen og Ski i Akershus, Røyken, Nedre Eiker og Modum i Buskerud. Torunn har lang erfaring fra arbeid i PP-tjensten. De siste 10 årene har hun arbeidet mye med kompetanse- og lederutdanning i skole og barnehage, organisasjonsutvikling, alternative skoler og reflekterende lærergrupper.

 

Region Trøndelag, enhet Sør
Anne Sofie Salberg Samuelsen
Rådgiver Spesialpedagog
Telefon:74 02 28 42
Mobil: 93 20 55 13
e-post: anne.sofie.samuelsen[at]statped.no

 

Anne Sofie Samuelsen har, i samarbeid med Jarl Sandhaug, ansvar for Melhus, Skaun og Trondheim. Anne Sofie er lærer med hovedfag i spesialpedagogikk og videreutdanning i organisasjon- og ledelsesutvikling. Hun har arbeidet mange år i grunnskolen og i PPT. På Trøndelag kompetansesenter jobber hun særlig innen feltene undervisningsledelse og miljøutvikling, samt med kompetanseutvikling i lærende organisasjoner.

 

Region Trøndelag, enhet Sør
Jarl Sandhaug
Rådgiver
Sosionom, hovedfag i sosialt arbeid
Telefon:74 02 28 55
Mobil: 41 22 65 42
e-post: jarl.sandhaug[at]statped.no

 

Jarl Sandhaug samarbeider med Anne Sofie Samuelsen, om LP-arbeidet i kommunene Melhus, Skaun og Trondheim. Jarl er sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Han har tidligere praksis fra kommunalt barnevern/sosialkontor og statlig spesialskole. Ved Trøndelag kompetansesenter arbeider han primært innenfor vanskeområdet sosiale og emosjonelle vansker, og utfordringer knyttet til arbeid med sosial kompetanse i skolen.

Region Trøndelag, enhet Nord
Per Marschhaüser
Avdelingsleder
Telefon: 74 02 28 34
Mobil: 97 70 74 79
E-post: per.marschhaüser[at]statped.no

Per Marschhäuser er koordinator for arbeidet med LP-modellen i Midt Norge. Han har sammen med Mette Fosseid Brattgjerd ansvar for LP-arbeidet i kommunene Inderøy, Stjørdal, Selbu og Steinkjer.
Per er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk, han har videreutdanning i spesialpedagogikk, i rådgivning og i ledelse og personalarbeid. Utenom lederoppgaver arbeider Per med faglige utfordringer knyttet til skoleutvikling, læringsmiljø og motivasjon hos skoleelever.

 

Region Trøndelag, enhet nord
Mette Foseid Brattgjerd
Rådgiver
Telefon: 74 02 28 40
E-post: mette.brattgjerd[at]statped.no

Mette Foseid Brattgjerd samarbeider med Per Marschhaüser, om LP-arbeidet i Inderøy, Stjørdal, Selbu og Steinkjer. Mette har embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun har blant annet lang praksis som leder for et interkommunalt PPT-kontor. På Trøndelag kompetansesenter arbeider hun primært innen området sosial-emosjonelle vansker, og med klassemiljø/klasseledelse og samarbeid skole-hjem som spesielle kompetanseområder.


Informasjonsansvarlig for LP-modellen
Elin Kragset Vold
Kommunikasjonsrådgiver
Cand.mag
Telefon: 35 93 17 69
Mobil: 97 42 99 25
E-post: [email protected]

Elin Kragset Vold har ansvar for nettsider, brosjyremateriell, utforming av hefter, foto og film i forbindelse med implementeringen av LP-modellen i kommunene. Elin har bakgrunn som journalist, fagbokforfatter og lærer i videregående skole.