Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Kontaktpersoner

Prosjektleder for videregående skole:

Torunn Tinnesand
Lillegården kompetansesenter

Sosionom, hovedfag i sosialpedagogikk
Telefon: 35 93 17 56
Mobil: 90 19 57 79
E-post: torunn.tinnesand[at]statped.no

 

Torunn Tinnesand var prosjektleder for LP-modellen 2006-2008 og er regionskontakt for Ås, Rælingen og Ski i Akershus, Røyken, Nedre Eiker og Modum i Buskerud.

 

Hun er nå prosjektleder for LP-pilot i videregående skole, med hovedansvar for v.g. skoler i Voss, Bergen og Oslo.

 

Torunn har lang erfaring fra arbeid i PP-tjensten. De siste 10 årene har hun arbeidet mye med kompetanse- og lederutdanning i skole og barnehage, organisasjonsutvikling, alternative skoler og reflekterende lærergrupper.

Prosjektleder for grunnskolen:

Erik Nordgreen

Lillegården kompetansesenter

 

Cand. Theol.
Telefon: 35 93 17 81
Mobil: 94 85 96 80
E-post: erik.nordgreenl[at]statped.no

Erik Nordgreen er prosjektleder for LP-implementering 2007-2009. Han er Lillegårdens kontaktperson for Lister-regionen, Stavanger, Sunndal, Nesset og Ullensaker.

Erik er utdannet teolog og har lang erfaring fra arbeid med atferdsvanskelig ungdom gjennom institusjon og familieterapi (MST).
Han har i flere år vært bosatt i Brasil hvor han har arbeidet sosialt og diakonalt.
Terje Agledahl
Lillegården kompetansesenter


Telefon: 35 93 17 73
Mobil: 91 60 02 91
E-post: terje.agledahl[at]statped.no

Terje Agledahl er regionskontakt i nord for kommunene Narvik, Hamarøy og Kautokeino. Fra høsten 2008 har han også ansvar for Østre -Toten og Buskerud fylkeskommune i det videregående pilotprosjektet.

 

Terje har etterutdanning i pedagogikk, spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk og har i mange år vært lærer for barn med atferdsproblemer, både i statlig spesialskole og kommunale alternative tiltak. Siden 1989 har han vært aktiv i ulike skoleutviklingsprosjekt i regi av Lillegården kompetansesenter.Hanne Jahnsen
Lillegården kompetansesenter

cand.polit (pedagogikk)
Telefon: 35 93 17 75
Mobil: 91 64 77 91
E-post: hanne.jahnsen[at]statped.no

Hanne Jansen er regionskontakt for Elverum, Trysil, Stor-Elvdal, Ringsaker og Våler i Hedemark, i tillegg til Ålesund og Haram i Møre og Romsdal.

 

Hanne har praksis som lærer og leder i grunnskole, spesialskole og alternative skoler. Hun har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til sosial kompetanse og problematferd blant elever i alternative skoler.Svein Erik Nergaard
Lilleggården kompetansesenter

Hovedfag i spesialpedagogikk
Telefon: 35 93 17 72
Mobil: 91 60 07 51
E-post: svein.nergaard[at]statped.no

Svein Nergaard er regionskontakt for Kristiansand, Risør, Gjærstad og Froland på Sørlandet, og fra høsten 2008 i Vestre -Toten.

Svein har jobbet med skoleutvikling siden midt på 1990-tallet, og har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til alternativ opplæring på ungdomstrinnet. Svein har tidligere praksis fra grunnskole og spesialskole.

 

Frank Rafaelsen
Lillegården kompetansesenter

Cand.polit (pedagogikk)
Telefon:35 93 17 79
Mobil: 94 85 74 28
e-post: frank.rafaelsen[at]statped.no

Frank Rafaelsen er Lillegårdens kontaktperson i Trøndelag. Han er også en av veilederne i pilotprosjektet i videregående skole.

Frank har tidligere arbeidet i PP-tjenesten og ved høgskolen i Vestfold.

 

 

Janne Støen
Lillegården kompetansesenter

Cand.polit (pedagogikk)

Telefon: 35 93 17 68
Mobil: 94 87 01 21
E-post: janne.stoen[at]statped.no

 

 

Janne Støen er regionskontakt for Rendalen og Ringsaker, Os, Kvinnherad, Tønsberg, Tokke og Folldal.

Hun har også ansvar for v.g. skoler i Ålesund og Ørsta i pilotprosjektet for v.g. skoler

 

Janne har arbeidet mange år som lærer og inspektør i grunnskolen.

 

Kim Aas
Lillegården kompetansesenter

Cand.polit (statsvitenskap)

Mastergrad i spes. ped

Telefon: 35 93 17 57
Mobil: 94 87 240 07
E-post: kim.aas[at]statped.no

 

Kim Aas har praksis som lærer i alternativ skole. Han har vært 10 år i Osloskolen som lærer, sosiallærer og rådgiver. Aas har også jobbet i Bufetat som pedagogisk rådgiver for ungdom med alvorlige atferdsvansker. En hovedoppgave har vært pedagogisk utredning og kartlegging av elevene, samt å hjelpe ungdommene og nærmiljøskolen med å få til en vellykket skolegang.

 

 

 

Trøndelag kompetansesenter har ansvar for LP-kommunene i TrøndelagJarl Sandhaug
Trøndelag kompetansesenter

Sosionom, hovedfag i sosialt arbeid
Telefon:74 02 28 55
Mobil: 41 22 65 42
e-post: jarl.sandhaug[at]statped.no

Jarl Sandhaug samarbeider med Anne Sofie Samuelsen, om LP-arbeidet i kommunene Melhus, Skaun og Trondheim. Jarl er sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Han har tidligere praksis fra kommunalt barnevern/sosialkontor og statlig spesialskole. Ved Trøndelag kompetansesenter arbeider han primært innenfor vanskeområdet sosiale og emosjonelle vansker, og utfordringer knyttet til arbeid med sosial kompetanse i skolen.Per Marschhaüser
Trøndelag kompetansesenter

Cand.polit (pedagogikk)
Telefon: 74 02 28 34
Mobil: 97 70 74 79
E-post: per.marschhaüser[at]statped.no

 

Per Marschhäuser er koordinator for arbeidet med LP-modellen i Midt-Norge. Han har sammen med Mette Fosseid Brattgjerd ansvar for LP-arbeidet i kommunene Inderøy, Stjørdal, Selbu og Steinkjer. Per er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk, han har videreutdanning i spesialpedagogikk, i rådgivning og i ledelse og personalarbeid. Utenom lederoppgaver arbeider Per med faglige utfordringer knyttet til skoleutvikling, læringsmiljø og motivasjon hos skoleelever.Mette Foseid Brattgjerd
Trøndelag kompetansesenter

Telefon: 74 02 28 40
E-post: mette.brattgjerd[at]statped.no

Mette Foseid Brattgjerd samarbeider med Per Marschhaüser, om LP-arbeidet i Inderøy, Stjørdal, Selbu og Steinkjer. Mette har embetseksamen i spesialpedagogikk. Hun har blant annet lang praksis som leder for et interkommunalt PPT-kontor. På Trøndelag kompetansesenter arbeider hun primært innen området sosial-emosjonelle vansker, og med klassemiljø/klasseledelse og samarbeid skole-hjem som spesielle kompetanseområder.

Sørlandet kompetansesenter har medansvar for LP-modellen i Sørlandsregionen

Reidar Anker Jørgensen

Reidar Anker Jørgensen
Sørlandet kompetansesenter

Cand. Paed. Spec.
Telefon: 22 02 97 68/ 482 52 366
E-post: [email protected]

Reidar Anker Jørgensen er utdannet førskolelærer med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. I tillegg har han grunnfag i sosialantropologi og nordisk arkeologi. Jørgensen har arbeidet mye i forhold til elever med sosio-emosjonelle vansker, konfliktarbeid og systemarbeid i skolen. Har 17 års erfaring som spesialpedagog i grunnskolen. Jørgensen har også erfaring fra psyikiatrisk arbeid og med IKT og ASK.

Sigve Mathisen
Sørlandet kompetansesenter

Cand. polit. (pedagogikk)
Telefon: 38 05 83 00
E-post: sigve.mathisen(at)statped.no

Sigve Mathisener er utdannet pedagog med fordypning i psykologi og systemteori. Sigve har arbeidet som lærer i grunnskole, leirskole, høgskole og som rådgiver i PPT . På Sørlandet kompetansesenter har han arbeidet mye med fagtemaene konflikthåndtering og systemteori.

Sist oppdatert: 08.12.2009