Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
 

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Aktiviteter              >
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Klasseledelse

I oktober 2007 ble det utgitt en artikkelsamling i Statpeds skriftserie. Artikkelen Klasseledelse er skrevet av Anne Sofie Salberg Samuelsen fra Trøndelag kompetansesenter.

Kunnskapsstatus 2007. En litteraturliste over nyere forskning om temaet læreren som leder.

I rapporten "Forbyggende innsatser i skolen 2006" heter et av kapitlene Læreren som leder. Rapporten kan lastes ned fra nettstedet LOM og er en god og oppdatert artikkel om klasseledelse.

Hva er klasseledelse og hvordan observere klasseledelse? En presentasjon av Elaine Munthe, leder for lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Hun har i ti år forsket på læreren som leder, og er en av de fremste forskerne på dette feltet i Norge. Munthe har i forbindelse med LP-modellen holdt fagdager om klasseledelse flere steder i Norge

Kari Bachmann og Peder Haug skriver i forskningsrapporten "Forskning om tilpasset opplæring" (2006), om lærerens tilnærming til tilpasset opplæring i skolepraksis. Fra s. 44 kan du lese om nyere forskning innen undervisningsformer, evaluering, faglig trykk, foreldresammarbeid o.l

Forskning viser at adferdsproblemer ikke entydig kan forklares ut fra egenskaper ved eleven. At adferdsproblemer må forstås i sammenheng med undervisningen og læringsmiljøet ved skolen, skriver Thomas Nordahl. Les mer i lenken ovenfor.

Veilederheftet Alvorlige adferdsvansker – Effektiv mestring og forbygging i skolen
Veilederen er primært skrevet for læreren som til daglig møter elever i klasserommet og handler om hvordan man i den ordinære grunnskolen og i den videregående skolen kan møte og forebygge atferdsproblemer.
I del to får du konkrete pedagogiske råd til hvordan du kan forebygge atferdsproblemer - på skolenivå, på klassenivå og på individnivå. Her er mange nyttige tips.

Tips: Bakerst i Veilederheftet finner du skjema hvor du kan fylle inn atferds og risikoprofil. En oversikt over håndtering av voldelige konflikter og fysisk utagering og et oppsett over forventet elev atferd.

Litteraturliste: Klassen og klasseledelse