Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur English
 
Innhold evaluering:
Evaluerings-resultater
Kartleggingsverktøy

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Kartleggingsundersøkelsen

Elevene på skoler som arbeider etter LP-modellen opplever:

  • Mindre mobbing
  • Økt sosial kompetanse i form av bedre selvkontroll, tilpasning og selvhevdelse
  • Bedre relasjoner mellom elevene, mellom lærer og elev og mellom lærer og foreldre
  • Sterkere samarbeid mellom lærerne
  • Miljøet og kulturen i skolen har utviklet seg positivt og elevene får bedre faglige resultater

Evaluering (2006 -2008) valuering (2006 -2008)

I 2006 startet 104 norske skoler å arbeide etter prinsippene i LP-modellen. Etter to år med utprøving og opplæring i implementeringsfasen, har skolene og PP-tjenesten mange erfaringer med modellen.

Evaluering (2002 -2005)

Les mer om evalueringsresultater etter utviklingsprosjektet

Etter utviklingsprosjektet skrev Thomas Nordahl rapporten Læringsmiljø og Pedagogisk analyse (pdf)

 

Sist oppdatert: 21.11.2006