Hjem Teori Arbeidsmåter Organisering Erfaringer Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
Brosjyre om LP-modellen:

Logg inn
LP konferanserom
 >

Skjemaer >
LP kommuner >
Kunnskap om hva som virker>
Pressen skriver >
Opplæring >
Arkiv >

Nyhetsbrevet: LP-Nytt

Hamarøy

Arkiv

for saker som tidligere har ligget under aktuelt

 

LP-film

Innspilling av LP-filmTirsdag 16.april ble informasjonsfilmen, som skal brukes i oplæring av LP-modellen, spilt inn på Brevik skole i Porsgrunn. Elever og lærere stillte opp for gi realisitiske klasseromssituasjoner og eksempel på lærergruppemøter. Web-film i Sandefjord er ansvarlig for filmatiseringen. Varden, Porsgrunn Dagblad, og Tv Telemark ( Velg “Filminnspilling på Brevik skole” i menyen under filmvinduet) 16.04.08

 

Veilederutdanning på Hamar 26. - 30. mai 2008

Høgskolen på Hedmark inviterer til 5-dagers samling på Hamar for kommuner i Norge og Danmark som starter med LP-modellen høsten 2008.
I Norge er denne opplæringen først og fremst tiltenkt videregående skoler som starter LP-pilot. Program for uke 22 07.04.08

 

 

Fagdager for LP-skolene

Lærerne på LP-skolene deltar i løpet av den to-årige implementeringen på fire fagdager, hvor forelesere snakker om relevante tema for arbeid i lærergruppene. På fagdagen i Rælingen 25. mars, foreleste Inge Vinje fra høgskolen i Vestfold over temaet: Vurdering for læring - et redskap for bedre og mer tilpasset opplæring. Med på fagdagen var lærere og skoleledere fra 5 skoler, pluss PP-tjenesten.
04.04.2008

 

Konferanse på Hamar 22. mai 2008

De første 105 LP-skolene er nå inne i siste semester av LP-modellens to-årige opplæringsløp. 22. mai møtes de ansvarlige for LP-modellen i kommunene og på skolene, for å snakke om hvordan modellen kan bli en del av skolens daglige virke. Invitasjon(pdf) PPT i Ålesund er blandt de første i landet som startet med LP-modellen 02.04.2008

 

Nok kunnskap for å ta et begrunnet valg

Hele personalet på 84 lærere fra Odder kommune på Jylland, tok torsdag 7. mars båten til Kristiansand for å lære mer om hvordan LP-modellen fungerer i praksis.14.03.2008

 

Masterstuden Ben Marshall-Brown

 

Veiledning - avvik mellom forventning og bestilling

Masterstudent ved ISP, Ben Marshall-Brown, har foretatt en sammenlignende observasjon av veiledningsmøter i to kommuner, hvor en rådgiver fra Lillegården kompetansesenter har veiledet rådgivere i PPT som arbeider med LP-modellen.Marshall-Brown er overrasket over hvor ulikt gruppene valgte å arbeide med samme type problemstilling. 14.03.2008

 

Resultater fra kartleggingsundersøkelsen 2007

Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen for skoler som startet med LP-modellen høsten 2007, er nå tilgjengelig på nettportalen der dere registrerte elever og lærere. Her kan dere nå finne resultater om hvordan situasjonen på egen skole er i startfasen på LP- arbeidet.Informasjon til skolekoordinator, rektor og kommunekoordinatorHøgskolen i Hedmark har laget to brukerveiledninger som kan hjelpe dere i å tolke resultatene og lese hva de faktisk betyr. Resultatene fra undersøkelsen kan brukes for å se på skolen og klassetrinnenes sterke og svake sider og slik brukes til å videreutvikle skolen.Lesing av resultatene, tolkning av resultatene04.02.08

 

modul3

Modul 3 Quality hotell Gardermoen

Tirsdag 20. mai og onsdag 21. mai 2008 arrangeres modul 3 for PPT i de kommunene som startet med LP-modellen høsten 2007. Påmeldingsfrist 3. mars PåmeldingsskjemaHotellinformasjon08.01.08

 

gutt og jente

Resultater fra kartleggingsundersøkelsen

Over relativt lang tid er det dokumentert at jenter gjør det bedre i skolen enn guttene. Dette kommer til uttrykk ved at jenter får bedre karakterer på ungdomstrinnet en gutter, og at omlag 2 av 3 som mottar spesialundervisning er gutter. I denne artikkelen presenteres resultater fra LP-modellens kartleggingsundersøkelse blant 9 400 elever fra 5. til 10. klassetrinn, der det rettes et særlig fokus på forskjeller og likheter i gutters og jenters situasjon i skolen. Det vil bli presentert og drøftet resultater på områder i skolen som karakterer, sosiale ferdigheter, motivasjon og trivsel.Les Thomas Nordahls artikkel Jenter og gutter i skolen på Forebygging.no 04.01.08

 

Torunn Tinnesand

Foredrag om implementering

Under Fagtorget i Tromsø 20.-21. november 2007 holdt Torunn Tinnesand et foredrag om Implementering av forskningsbasert kunnskap. Hvis du gikk glipp av det, får du en ny sjanse her. Foredraget kan lastes ned og spilles av i Windows Media Player. Det varer i ca 40 minutter. Foredrag (30.8 MB, WMV-format)28.11.07

 

Vi har prøvd alt

Spennende artikkelsamling fra Statped

Mye ressurser blir brukt til å streve med å få enkeltelever til å fungere innenfor et skolesystem, mens de virkelige utfordringene kanskje består i å utvikle et skolesystem som er tilpasset mangfoldet av elever, skriver seniorrådgiver ved Lillegården kompetansesenter Torunn Tinnesand. Sammen med rådgivere fra Bredtvet og Trøndelag kompetansesenter har hun skrevet artikler hvor den røde tråden er: Tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen. Artiklene i fulltekst er lenket til i dette sammendraget Boken kan kjøpes fra de tre sentrene 26.10.07

 

Masteroppgaver om LP-modellen

Inger Johanne Gundersen har tatt master i spesialpedagogikk ved universitet i Oslo. Tittelen er LP-modellen - systemrettet arbeid med læringsmiljø og problematferd i skolen - En studie av lærergrupper. Dordy Wilson har skrevet masteroppgave ved Høgskolen i Hedmark om implementering av LP-modellen. Oppgavene er interessant lesing for alle som er opptatt av å få LP-modellen til å fungere i lærergruppene.Last ned masteroppgaven: Implementering av LP-modelen<2em>25.10.07

 

Anne S Samulesen

En av foreleserne er Anne Sofie Salberg Samulesen

Modul 3 for PPT bli arrangert i 2 omganger:

  • 18 - 19 oktober 2007 på Gardermoen.
  • 25 -26 oktober 2007 i Trondheim.

Ved booking av rom og konferansefasiliteter har vi tatt utgangspunkt i hvordan deltakerne fordelte seg i fjor på de to stedene. Påmelding Her finner dere også info om hotel og pris. Program11.09.07


Nye LP-veiledere på Gardermoen 14. og 15. juni 2007
Dette var den første av tre fagsamlinger for PPT, som skal arbeide som LP-veiledere fra august 2007. Fagsamlingen ga en innføring i LP-modellen, med fokus på:
- Det teoretiske og empiriske grunnlaget
- Organisering, funksjoner og samarbeidsfora
- Veilederrollen Nye LP-veiledere
Hvorfor bruke LP-modellen?
Program


LP-kommuner 2007-2009
I august 2007 vil 40 nye skoler ta i bruk LP-modellen. Prosjektleder for LP-modellen 2007-2009 er rådgiver Erik Nordgreen. Les mer

 

Sjekk resultatene på din skole Resultatene fra kartleggingsundersøkelsen er klare
Skoleledere kan logge seg inn på : http://www.analyzethis.no/v3/lp/bestilling  
Her ligger resultatene fra kartleggingsundersøkelsen som Høgskolen i Hedmark gjennomførte på LP-skolene i desember.
Professor Thomas Nordahl anbefaler skoleledere å diskutere resultatene med skolens LP-veiledere fra PP-tjenesten. Brukerveiledning for å lese resultatene (Denne ligger også på nettsiden ovenfor)

 

Illustrasjonsbilde fra Modul II i Trondheim

Erfaringsutveksling for PPT på Modul 2 i Trondheim og på Gardermoen 106 kommunekoordinatorer og veiledere fra PP-tjenesten møttes til Modul II på Quality hotell Gardermoen 6. og 7. februar 2007. Oppsummerte erfaringer fra arbeid med LP-modellen 60 PP-rådgivere og kommunekoordinatorer var samleti Trondheim 29. og 30. november 2006. Fokuset på Modul 2 samlingen var:

  • Mer kunnskap om LP-modellen Rollen som LP-veileder
  • Utveksle erfaringer på tvers av kontor

Les mer om møtet i Trondheim

 

Einar Christiansen, Lillegården kompetansesenter

Nye LP-kommuner 2007-2009

Lillegården kompetansesenters avgjorde på fagmøtet mandag 27. november å starte opp med nye LP-kommuner høsten 2007.
- Omfanget av den nye implementeringen er avhengig av kapasiteten på senteret og til de kompetansesentrene vi samarbeider med, sier senterleder Einar Christiansen.

Les mer


LP-modellen modul II

60 kommunekoordinatorer og LP-veiledere fra PP-tjenesten samles 29. og 30. november i Trondheim for videre opplæring i LP-modellen. Tilsvarende er det påmeldt 106 deltakere til Modul II på Gardermoen 6. og 7. februar 2007.
Les mer
Kartleggingsundersøkelse i november/desember 2006 og tilsvarende i 2008

Høgskolen i Hedemark ved professor Thomas Nordahl evaluerer LP-modellen i de 106 skolene som startet opp i august 2006. Under menypunktet evaluering, legger vi informasjon som Høgskolen i Hedemark sender ut om evalueringsprosessen.
Pressemelding
De siste samarbeidsavtalene signeres nå mellom LP-kommuner og Lillegården kompetansesenter. 106 skoler i 33 kommuner er nå godt i gang med opplæringen av lærere og lærergruppeledere.

Les hele pressemeldingen (pdf)
"Kick-off" for bedre læringsmiljø
Torsdag var 116 lærere, SFO-ansatte og rektorer fra tre skoler i Ringsaker samlet på Olrud i Furnes for å «sparke i gang» arbeidet med den såkalte «LP-modellen». - Dette blir et utrolig interessant prosjekt, sier koordinator for prosjektet ved Mørkved skole i Brumunddal, Trond Jevnheim.

Les hele saken i Ringsaker Blad
Startskudd for LP-modellen
I overkant av 2000 lærere, i 96 skoler over hele landet starter i august et systematisk arbeid med å bedre læringsmiljøet for sine elever. I løpet av høsten fordeler lærerne seg i lærergrupper og tar i bruk arbeidsprinsippene i modellen Læringsmiljø og Pedagogisk analyse, LP-modellen. De fem regionskontaktene ved Lillegården kompetansesenter får en hektisk høst hvor de skal forelese på fagdager for alle lærerne, i tillegg til opplæring av lærergruppeledere.