Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Erfaringer Evaluering Litteratur English
 
Innhold i aktuelle tema:

Logg inn                   >

LP-kommuner        >

Kunnskap om hva som virker

Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Kunnskap om hva som virker

Fra forskning til praksis - et utvalg

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som virker
for å skape godt læringsmiljø?

Kunnskapsheftet
Alle lærere og eksterne veiledere har fått hvert sitt Kunnskapshefte ved oppstarten av LP-modellen. Heftet er en viktig kilde til forskningsbasert kunnskap.

Lillegården kompetansesenters fagbibliotek

Litteratur på LP-modellen.no

Nettstedet: Læring og Oppvekstmiljø i skolen, overvåker det som skjer på fagområdet læringsmiljø i norsk skole og i det offentlige rom.

Bloggen: Fagfolk om læringsmiljø

Masteroppgaver om LP-modellen

Aktuelle tema for arbeid i lærergruppene:

Relasjoner

Læreren som leder

Skoleledelsen

Ros, oppmuntring og regler(pdf)

Skole-hjem samarbeid (pdf)

Motivasjon og mestring (pdf)

Sosial kompetanse (pdf)

Adferdsproblemer (pdf)

Arbeidet i lærergruppa (pdf)

Nyttige veiledere:

Alvorlige adverdsvansker, Effektiv mestring og forebygging i skolen (pdf)

Utvikling av sosial kompetanse (pdf)

Veileder for skolemiljøutvalg (pdf)

Med blikk for muligheter - observasjon og analyse av problematferd (pdf)

Forebyggende innsatser i skolen (pdf)

Forskning om tilpasset opplæring (pdf)

Utdanningsspeilet 2007 (pdf)

Læringsutbytte
Minister i Norges faste delegasjon i UNESCO, Ole Briseid, mener det er noen faktorer som all skoleforskning er enige om er helt avgjørende når det gjelder hva som gir god effekt for læring:

  1. Læreren er den viktigste aktøren i skolen for å oppnå læringsutbytte – en tydelig lærer som ser den enkelte.
  2. Elevenes læring av hverandre– systematisk utnytting av denne relasjonen
  3. Skoleledelsens betydning – pedagogisk lederskap
  4. Det å tørre å stille krav til elevene – for at de skal strekke seg lengst mulig

Kilde: Lillegården kompetansesenters blogg: Fagfolk om læringsmiljø

 

A3 huskelapp for LP-modellen