Fullstendig oversikt over aktiviteter høsten 2006

 

Akershus og Buskerud (til toppen)

Regionskontakt fra Lillegården kompetansesenter: Torunn Tinnesand

To enheter:
Enhet 1: Røyken, Modum, Nedre Eiker
Enhet 2: Rælingen, Ski, Ås

Fagdag for lærere, koordinator, rektor, PPT, kommunekoordinator

16. august: Rælingen
17. august: Ås
18. august: Ski
Ansvarlig: Torunn Tinnesand

5. september: Røyken, Modum, Nedre Eiker
Ansvarlig: Torunn Tinnesand

Opplæring av lærergruppeledere. Koordinator og PPT deltar

30. august: Ås, Ski, Rælingen
Ansvarlig: Torunn Tinnesand og Svein Nergaard, Erik Nordgreen

12. september: Røyken
Ansvarlig: Torunn Tinnesand, Erik Nordgreen

Nettverk for PPT

22. september:  Ås, Ski, Rælingen, Røyken, Modum, Nedre Eiker
24. november: Ås, Ski, Rælingen, Røyken, Modum, Nedre Eiker
Ansvarlig: Torunn Tinnesand, Erik Nordgreen 

Nordland og Finnmark (til toppen)

Regionskontakt fra Lillegården kompetansesenter: Terje Agledahl

Fagdag for lærere, koordinator, rektor, PPT, kommunekoordinator

1. september Narvik
Ansvarlig: Terje Agledahl

Opplæring av lærergruppeledere

29. og 30. august: Narvik
6. - 8. september: Kautokeino

Ekstern Skolevurdering

18.- 22. september: Kautokeino
Ansvarlig: Terje Agledahl

Veiledning for PPT

31. august: Ofoten
Ansvarlig: Terje Agledahl, Frank Rafaelsen

Hedmark, Møre og Romsdal (til toppen)

Regionskontakter fra Lillegården kompetansesenter:
Hedemark fylke, Ålesund og Haram: Hanne Jahnsen
Sunndal og Nesset: Svein Nergaard

Fagdag for lærere, koordinator, rektor, PPT, kommunekoordinator

15. august: Ålesund/Haram
16. august: Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot
17. august: Ringsaker
21. august: Elverum, Våler
25. august: Rendalen
Ansvarlig: Hanne Jahnsen, Janne Støen

20. september Sunndal:
Ansvarlig: Svein Nergaard

Opplæring av lærergruppeledere

31. august: Ringsaker
6. september: Haram
7. september: Ålesund
11. - 15. september: Elverum
18. september: Rendalen
Ansvarlig: Hanne Jahnsen, Janne Støen

21. september Sunndal
Ansvarlig: Svein Nergaard

Nettverk for PPT

22. september: Elverum, Trysil, Tynset
Ansvarlig: Hanne Jahnsen, Janne Støen, Torunn Tinnesand

Agderfylkene og Rogaland (til toppen)

Fagdag for lærere, koordinator, rektor, PPT, kommunekoordinator

17. august: Kristiansand
Ansvarlig: Svein Nergaard, Terje Agledahl

18. august: Stavanger
Ansvarlig: Ivar Bø, Terje Agledahl

18. august: Risør, Gjærstad, Froland
Ansvarlig: Svein Nergaard

Opplæring av lærergruppeledere

23. august: Kristiansand
25. august: Risør, Gjerstad, Froland
Ansvarlig: Svein Nergaard, Terge Agledahl

Nettverk/veiledning PPT
5. oktober Risør, Gjerstad, Froland
23. november Risør, Gjerstad, Froland

Trøndelag (til toppen)

I Trøndelag har Lillegården kompetansesenter i samarbeid med Trøndelag kompetansesenter ansvar for fagdager og opplæring av lærergruppeledere. Trøndelag kompetansesenter følger opp PP-tjenesten.

Trøndelag er delt inn i to enheter:

Enhet Nord: Steinkjær, Inderøy, Stjørdal, Selbu
Enhet Sør: Trondheim, Melhus, Skaun

Fagdag for lærere, koordinator, rektor, PPT, kommunekoordinator

13. september: Enhet Nord
14. september: Enhet Sør
Ansvarlig: Ivar Bø, Terje Agledahl

Opplæring av lærergruppeledere

21. september: Enhet Nord
22. september: Enhet Sør
Ansvarlig: Ivar Bø

Samarbeidsmøter mellom sentrene

11. september på Lillegården kompetansesenter
6. desember på Trøndelag kompetansesenter

Nettverk for PPT

3.oktober 
Ansvarlig: Trøndelag kompetansesenter 

Modul 2 for PPT, skoleeiere, skoleledere og rektorer

29. og 30. november
Ansvarlig: Ivar Bø, Terje Agledahl