Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
 

Logg inn                  >

LP-kommuner        >
Kunnskap om hva som virker         >
Skjemaer        >
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Ulike erfaringer med LP-modellen

 

Veileder fra PPT Kirsti Knutsen, skolekoordinator Grete A Hjallar og lærergruppeleder Kari Roarsen fra Fagernes skole i Narvik

 

PPT om LP-modellen

 

I PPT Ofoten valgte de LP-modellen for å forebygge problemer i skolene.

Les om PPT Ofotens erfaringer fra implementeringen av LP-modellen i Narvik og på Hamarøy (pdf).

 

PPT Kristiansand
Øivind Jacobsen, fagansvarlig i Kristiansand PPT, mener det er viktig å skape møteplasser, derfor legger han tilrette for regelmessige nettverksmøter for skolekoordinatorer, rektorer, PP-veiledere og kompetansesenteret.

 

LP-organisering i Kristiansand (pdf)

 

Flere PP-rådgiveres erfaringer med LP-modellen (LP2) pdf

 

Rektorer om LP-modellen

 

 

Rektor Iver Hole, Slemmestad skole i Røyken (pdf)

 

- Alt henger sammen. Læringsmiljø, elevadferd, undervisning m.m, sier Iver Hole, rektor på Slemmestad skole i Røyken når han forklarer hvorfor de velger å satse på LP-modellen. Rektoren setter pris på at LP-modellen tvinger dem til å se både det kontekstuelle perspektivet og aktørperspektivet når de løser utfordringer.

 

Rektor Kurt Fossvik ved Hamarøy sentralskole sammen med skolekoordinator, gruppeledere og PP-veileder ved skolen. Terje Øien, Trude Torp Steffensen, Ingebjørg Orestad og veileder fra PPT Per Jostein Leiros.

Rektor Kurt Fossvik Hamarøy sentralskole (pdf) forteller hvorfor
skolen valgte LP-modellen

 

 

 

Sist oppdatert : 21.09.08