Hjem Teori Organisering Arbeidsmåter Evaluering Litteratur Kontaktpersoner English
 
 
 

Logg inn                   >

LP-kommuner        >
Aktuelle tema        >
        
Pressen skriver     >

Brosjyre om LP-modellen:

Hvorfor LP-modellen?
 
  Utskriftsformat

 

Arbeide systemrettet
Vi har hatt lyst å til å ta i bruk LP-modellen i flere år, sier PP-tjenesten i Tønsberg som ser modellen som en mulighet til å arbeide systemrettet med læringsmiljø i skolene. De mener det er viktig at modellen er skoleomfattende, at den har en grundig plan for implementering og at det blir satt av to år til opplæring. Man bruke tid for å få til en endring, sier rådgiverne.

 

 

Felles kompetanseheving
I Vest-Telemark PPT har rådgiverne lest mye om modellen og ser at den er et verktøy de kan bruke. De stiller på opplæringen med alle rådgiverne på kontoret for å få en felles kompetanseheving.
- Lp-modellen er det tilbudet innenfor Kunnskapsløftet som er rettet mot PPT og som støtter vårt mandat med systemrettet arbeid, sier rådgiverne som fra høsten starter opp i Tokke kommune.

                

 

Flere modeller i Fredrikstad
Fredrikstad kommune ønsker å bruke LP-modellen som et av flere tiltak for å hjelpe skoler å arbeide systemrettet med læringsmiljøet. De er i gang både med PALS og ART og håper å sette i gang med LP-modellen fra høsten.
- Vi prøver å ha et repertoar med flere metoder og være i god dialog med skolene om hva som egner seg best på deres skole, sier rådgiverne fra Fredrikstad.
- Vi ser LP-modellen som et nyttig verktøy for lærerne der de kan ta opp egne problemer, og et nyttig verktøy for oss, siden den konkretiserer veiledningen og knytter arbeidet vårt opp mot kunnskapsløftet, sier rådgiverne.

  

 

Skolen tok initiativ
I Kvinnherad opplevde en ungdomsskole å ha problemer med læringsmiljøet. Da Thomas Nordahls rapport om ”Læringsmiljø og pedagogisk analyse” (LP-modellen) ble publisert, så skolen at modellen kunne være en måte for lærerne å arbeide med problemene. Dersom LP-modellen skal kunne implementeres i en kommune må PPT være med, dermed ble PPT involvert, sier Sturla Helland, leder for Tiltak og Tjenester for barn og Unge (TTBU).

 

 

Nye LP-veiledere. Rådgivere fra PPT Ålesund,                     

Ålesund PPT