Banner for FiN STIL prosjektets nettsider
FiN STIL
Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljø

Hjem Nyheter Teori Håndbok Sjekkliste Organisering Kontaktpersoner Fagstoff English

 
Lenke til innloggingsside for FirstClass
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 

 

Lenke til nedlasting av Adobe Reader
 

Last ned Adobe Reader

 

 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 
 
 
 

Tilpasset opplæring

Bøker
Boothe, Tony (2001). Inkluderingshåndboka / Tony Boothe og Mel Ainscow. - s.l. : Oplandske forl.

Dale, Erling (2003). Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen : rom for alle - blikk for den enkelte / Erling Lars Dale og Jarl Inge Wærness. - Oslo : Cappelen

Det ustyrlige klasseromet : om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen / Gunn Imsen (red.). - Oslo : Universitetsforl., 2004

Ekeberg, Torill Rønsen (2004). Tilpasset og inkluderende opplæring i en skole for alle / Torill Rønsen Ekeberg og Jorun Buli Holmberg. - Oslo : Universitetsforl.

Fag og arbeidsmåter i endring? : tidsbilder fra norsk grunnskole / Kirsti Klette (red.). - Oslo : Universitetsforl, 2004

Flem, Annlaug (2000). Den inkluderende skole - fra ideologi til praksis. - Trondheim : Tapir. - (Skriftserien klasseromsforskning)

Gjøsund, Peik (2000). Alle inkludert : spesialpedagogikk for lærerutdanning / Peik Gjøsund og Roar Huseby. - Oslo : NKL-forl.

Grue, Eiliv (2003). Tilpasset opplæring : en forutsetning for bedre læring. - Oslo : Pedlex

Holst, Jesper (2000). Specialpædagogik i en brydningstid / Jesper Holst, Søren Langager og Susan Teller. - København : Systime

Håstein, Hallvard (2003). Men de er jo så forskjellige : tilpasset opplæring i vanlig undervisning / Hallvard Håstein og Sidsel Werner. - Oslo : Abstrakt forl.

Klasseledelse / Tove Pettersson og May Britt Postholm (red.). - Oslo : Universitetsforl., 2003

Mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og foreldre / Bentre Gjærum, Berit Grøholt og Hilchen Sommerschild (red.). - Oslo : Tano, 1998

Moderne pedagogikk : teori og praksis ved Ringstabekk skole / Bjørn Bolstad og Elin Bonde (red.). - Oslo : Universitetsforl, 2001

Moe, Sverre (2000). Læredikt : systemisk – konstruktivistisk pedagogikk. -  Oslo :  Universitetsforl.

Ogden, Terje (2002). Klasse- og undervisningsledelse. - Oslo : Bedre skole. - (Bedre skole småskriftserie ; nr 6)

Ogden, Terje (2004). Kvalitetsskolen. - Oslo:  Gyldendal Akademisk

Skaalvik, Einar (1996). Selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø / Einar Skaalvik og Sidsel Skaalvik. - Oslo : Tano

Tetler, Susan (2000). Den inkluderende skole : fra vision til virkelighed. -  København : Socialpædagogisk bibliotek

Tilpasning og tilhørighet i en skole for alle / Helg Fottland (red.). - Bergen : Fagbokforl, 2001

Ulike perspektiv på læring og læringsforskning / Olga Dyste (red.) . - Oslo : Cappelen, 1996

 

Artikler
Berg, Eva (2002). Differensieringsprosjektet : kvalitetsutvikling som gir bedre individuelt tilpasset videregående opplæring. - S. 17-25. - I: Bedre skole, nr. 3

Brøyn, Tore (2003). Retten til å være annerledes : Intervju med Kristin Clemet. - S. 19-21. - I: Spesialpedagogikk, nr. 6

Ruud,Marianne (2004). Lærere og elever må stille krav til hverandre. - S. 30-32. - I: Utdanning,  nr. 3

Waage, Trond (2002). Får Kristin og Shaza den opplæringen de har rett til?. - S. 40-41. - I: Utdanning, nr. 19

Sist oppdatert: 15.02.2005