Banner for FiN STIL prosjektets nettsider
FiN STIL
Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljø

Hjem Nyheter Teori Håndbok Sjekkliste Organisering Kontaktpersoner Fagstoff English

 
Lenke til innloggingsside for FirstClass
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 

 

Lenke til nedlasting av Adobe Reader
 

Last ned Adobe Reader

 

 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 
 
 
 

Teori

Teorigrunnlaget i prosjektet er forskningsbasert teori om korrelasjoner mellom problematferd og kontekstuelle og relasjonelle forhold ti skolen. I noen grad vil også sammenhenger mellom problematferd og faktorer utenfor skolen bli trukket inn.

Teorigrunnlaget kan leses i:

Alvorlige atferdsvansker : effektiv forebygging og mestring i skolen / Thomas Nordahl et al.
(veileder for skolen)
  

Alvorlige atferdsvansker : effektiv forebygging og mestring i skolen / Thomas Nordahl et al.
(veileder for skoleeier og skolens ledelse)
  

Utvikling av sosial kompetanse / utviklet av Thomas Nordahl et al.
(veileder for skolen)
 

Kultur for læring (St. meld 30 (2003-2004)),
kapittel 3, 8, 9 og 11 spesielt
  
I første rekke : forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. (Norges offentlige utredninger ; NOU 2003: 16)
  
Håndbok i FiN STIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 15.02.2005