Banner for FiN STIL prosjektets nettsider
FiN STIL
Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljø

Hjem Nyheter Teori Håndbok Sjekkliste Organisering Kontaktpersoner Fagstoff English

     
 
Lenke til innloggingsside for FirstClass
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 

 

Lenke til nedlasting av Adobe Reader
 

Last ned Adobe Reader

 

 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 

  Kontaktpersoner i prosjektkommunene

Kommunekontakten skal koordinere aktivitetene i egen kommune og har ansvar for praktisk tilrettelegging for prosjektet i den enkelte kommune. Dette ansvaret innebærer blant annet å koordinere nettverksmøter mellom skoler og mellom skoler og PP-tjenesten.

Kommunekontakten har ansvaret for å lage en aktivitetsplan for egen kommune i hele pilotperioden sammen med Lillegården kompetansesenter. Videre skal det utarbeides en intern aktivitetsplan for den enkelte kommune, for utviklingsgruppen og for hver prosjektskole. Kommunekontakten skal bistå de ulike aktørene i prosjektet i dette arbeidet.

Kommunekontakten er medlem i kommunens Utviklingsgruppe sammen med 2 rådgivere fra PP-tjenesten. Videre skal kommunekontakten ha jevnlig kontakt med Lillegården kompetansesenter. Kommunekontakten har et ansvar for å gjøre prosjektet kjent i resten av kommunen gjennom blant annet lokalpresse m.m.  De skal inspirere og motivere til godt arbeid både i prosjektskolene og kommunen for øvrig.

  Holmestrand:

Jan Gjerdsø
Adr.: Gausetangen skole, Næskildegt. 2, 3080 Holmestrand
Telefon: 33 05 10 93
E-post: [email protected]

  Porsgrunn:

Frøydis Straume
Adr.: Porsgrunn skolekontor, Storgata 26, 3922 Porsgrunn
Telefon: 35 54 72 36
E-post: [email protected]a.no

  Ålesund:

Solveig Sundquist
Adr.: Ålesund kommune v/ undervisningssektoren, Rådhuset 6025 Ålesund
Telefon: 70 16 28 25
E-post: [email protected]

 

 

Sist oppdatert: 15.02.2005