Banner for FiN STIL prosjektets nettsider
FiN STIL
Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljø

Hjem Nyheter Teori Håndbok Sjekkliste Organisering Kontaktpersoner Fagstoff English

 
Lenke til innloggingsside for FirstClass
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 

 

Lenke til nedlasting av Adobe Reader
 

Last ned Adobe Reader

 

 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 
 

Koordinatorer ved skolene

Hver skole skal ha en FiN STIL-koordinator. Denne velges av rektor, etter samtaler i kollegiet og drøftinger med tillitsvalgte. Dette skal være en utviklingsorientert, engasjert og faglig godt kvalifisert lærer som er høyt verdsatt av kollegaene. FiN STIL - koordinator får spesiell opplæring i det å veilede lærere gjennom FiN STIL-prosessen.

FiN STIL- koordinatoren er den personen lærerne henvender seg til når de ønsker å arbeide systematisk med utfordringer knyttet til klassen, individer eller skolen. FiN STIL - koordinator følger prosessen til den enkelte lærer fra bekymringen er meldt til tiltaket er evaluert.

FiN STIL-koordinator skal implementere prosjektet på egen skole. Videre skal hun sørge for at informasjon om prosjektet kommer fram til personalet og informere nyansatte om FiN STIL. Hun skal lage aktivitetsplaner for prosjektet ved egen skole og ha kontakt med veiledere fra Lillegården kompetansesenter og kommunekontakt i egen kommune. Hun skal delta på nettverksmøter og lede en FiN STIL-gruppe ved egen skole.

Holmestrand
Ekeberg barneskole
Anne Solberg
Adr.:
Tlf.: 33 06 66 80 / 93 45 21 75
E-post: [email protected]
 
 
Gjøklep ungdomsskole
Heidi Hammervik
Adr.:
Tlf.:
E-post: [email protected]
 
   
Porsgrunn
Klevstrand barneskole

 

Charlotte Kaalstad
Adr.: Fjellygt. 39, 3936 Porsgrunn
Tlf.: 35 56 71 00
E-post: [email protected]
 
 
Stridsklev ungdomsskole
Anne-Brit Lekang
Adr.:
Tlf.:
E-post: [email protected]
 
   
Ålesund
Emblem barneskole

Kari-Lisa Dimmen Roald
Adr.:
Tlf.:
E-post: [email protected]
   
Kolvikbakken ungdomsskole

Marianne Brox
Adr.:
Tlf.:
E-post: [email protected]

 

Sist oppdatert: 15.02.2005