Banner for FiN STIL prosjektets nettsider
FiN STIL
Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljø

Hjem Nyheter Teori Håndbok Sjekkliste Organisering Kontaktpersoner Fagstoff English

   
 
Lenke til innloggingsside for FirstClass
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 

 

Lenke til nedlasting av Adobe Reader
 

Last ned Adobe Reader

 

 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 

Evaluering

Gode resultater med FiN STIL

Høgskolen i Hedmark presenterte resultatene av FiN STIL-evalueringen under en internasjonal konferanse i Stavern 16. mai. Prosessevalueringen har tatt utgangspunkt i lærerne ved prosjektskolene, og viser at de har hatt en rekke positive erfaringer ved å arbeide med FiN STIL. Evalueringen baserer seg på en blanding av intervjuer og skriftlig tilbakemelding.

I rapporten presenteres resultatene fra en prosessevaluering av utprøvingen av ”FiN STIL” ved 6 skoler i Norge. FiN STIL er en pedagogisk modell som har til hensikt å forebygge og redusere problematferd i skolen. Modellen er utviklet ved Universitet i Birmingham der den kalles ”Framework for Intervention”. I evalueringen er det benyttet både kvalitative og kvantitative metoder.

Resultatene viser at lærerne er godt fornøyd med de pedagogiske verktøyene som er en del av arbeidet med FiN STIL. Det ser også ut til at lærerne har endret sin forståelse av atferdsproblematikk i en positiv retning. Dette er i samsvar med målsettingene i prosjektet. Aktivitetsnivået har imidlertid variert relativt mye mellom skolene. Dette kan skyldes at forankringen og implementeringen av prosjektet ikke har vært god nok i skolene.

Les mer:
Evalueringsrapporten i kortversjon (pdf)

Evaluering av FiN STIL (pdf) - fulltekstAnsvarlige for evalueringen:

Thomas Nordahl
Forsker ved NOVA

E-post: [email protected]
Kari Bern
Høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark
E-post: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 05.02.2008