Banner for FiN STIL prosjektets nettsider
FiN STIL
Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljø

Hjem Nyheter Teori Håndbok Sjekkliste Organisering Kontaktpersoner Fagstoff English

 
Lenke til innloggingsside for FirstClass
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 

 

Lenke til nedlasting av Adobe Reader
 

Last ned Adobe Reader

 

 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 
 
 
 

FiN STIL avsluttet

Pilotprosjektet FiN STIL oppnådde gode resultater, men man fikk dessverre ikke midler til å starte et utviklingsprosjekt.

Disse nettsidene vil ikke bli oppdatert, men vil fungere som arkiv for deltakerne i piloten.


Gode resultater med FiN STIL

Høgskolen i Hedmark er ferdig med sin evaluering av FiN STIL. Resultatene ble presenterte under en internasjonal konferanse i Stavern 16. mai 2007.

Les mer:
Evalueringsrapporten 


FiN STIL-konferanse

15.-16. mai 2007 arrangerte Lillegården en internasjonal konferanse om FiN STIL. Vi har bl.a. samlet lysark fra konferansen.

Les mer:
FiN STIL-konferanse (FiN STIL Conference in Stavern, May 2007)
Beautiful weather and a great conference! - FFIs hjemmesider


FiN STIL er utviklet i Birmingham i England. Det engelske navnet er Framework for Intervention. FiN STIL er utviklet med sikte på å håndtere, forebygge og redusere problematferd i skolen.

I 2005 gjennomføres det er pilotprosjekt i grunnskolen i 3 kommuner i Norge. Ca. 150 lærere på 6 skoler deltar i prosjektet. Dette betyr at ca. 1200 elever vil nyte godt av Fin STIL.

Hensikten med Fin STIL er at lærerne øker sine kunnskaper om og øker sin handlingskompetanse i å håndtere, forebygge og redusere problematferd i skolen. Det grunnleggende perspektivet i Fin STIL er systemteoretisk. Dette innebærer en forståelse av problematferd som ikke alene er knyttet til enkeltelever.

Lillegården kompetansesenter er faglig ansvarlig for prosjektet og NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) evaluerer arbeidet på skolene. Prosjektet starter januar 2005 og avsluttes desember 2005. Utdanningsdirektoratet støtter prosjektet økonomisk.

 

Illustrasjonsfoto: Morten Brun

Lenke til Lillegården kompetansesenter

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Lenke til NOVA

 

Sist oppdatert: 05.11.2009 10:17

Prosjektet skal bidra til:

Økt handlingskompetanse i å forebygge og håndtere problematferd

At skolene utvikler positive læringsmiljøer gjennom systemrettet arbeid

Økt kunnskap om problematferd og læringsmiljø

Økt bevissthet om egen praksis

Økt felles forankring og praksis i arbeid med problematferd og læringsmiljø

Økt forståelse av hva problematferd henger sammen med
Hele personalet prøver Fin STIL
• Økt kartleggings- og analysekompetanse

Tydelige voksne og tydelige forventninger til kompetent atferd