steinerskolen“Er Steinerskolen noe for mine barn?” er et spørsmål mange foreldre vil stille seg selv, en av grunnene til dette er at veldig mange kreative kjendiser har gått på Steinerskolen. Det blir ansett som en billett til stjernehimmelen. Likevel er det fortsatt mange fordommer rundt Steinerskolen, og mange foreldre er bekymret over “hippie”-stemplet, samt løse strukturer. Ambivalens rundt valget om “Steinerskolen eller ikke Steinerskolen” er derfor noe mange vil kjenne seg igjen i.

Rudolf Steiner er pedagogen bak Steinerskolen som drives på bakgrunn av en såkalt Steiner-pedagogikk. Utdannelsen på Steinerskolen er i den humanistiske ånden hvor kunst og kultur blir særlig vektlagt. Dette er kanskje nettopp hvorfor mange av våre kreative kjendiser har gått på Steinerskolen. Man lærer seg tidlig hvordan man skal uttrykke seg kreativt, og man blir oppfordret til å fortsette med dette. Elevene på Steinerskolene må også lære seg minst to fremmedspråk.

I Norge finnes det per dags dato 34 Steinerskoler, alle skolene er selvstendige skoler. Alle skolene er godkjent av myndighetene som alternative faglig-pedagogiske skoler. Som forelder kan man derfor være trygg på at de norske myndighetene mener at barn på disse skolene får et godt nok kunnskapsnivå til senere å ta høyere utdanning på universitet eller høyskole.

Og det er faktisk veldig mange som velger å fortsette utdanningen etter fullført Steinerskole, mange av disse vil ha et bredere perspektiv på samfunnsspørsmål enn de som ikke har gått på Steinerskolen. Samtidig skal det ikke stikkes under en stol at de som går på Steinerskole, i motsetning til offentlig skole, ofte lever et mer skjermet liv enn de andre. For eksempel er elevmassen på Steinerskolene neste utelukkende etnisk norsk.

Om man ønsker å sende barna sine på Steinerskolen er et privat spørsmål, og det finnes ikke en fasitsvar på spørsmålet, som vil passe for mange. Men synes man kreativ utfoldelse hos barn er viktig, kan Steinerskolen absolutt være et godt alternativ.