hovedside / om eldhuset / nyhetsbrev / bibliotek / english
Adresse:
Lillegården kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn

Tlf. 35 93 17 50
Faks 35 93 02 51

Send oss en e-post

Lillegården kompetansesenter

Om Eldhusetfagforum.no

Lillegården kompetansesenter har med nettstedet eldhusetfagforum.no ønsket å lage et lett tilgjengelig nettsted for prosjektene vi arbeider med til enhver tid. Det er utviklingsprosjekter der lærer- og elevrollen er særlig i fokus. Senteret tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og teori om ulike tilnærminger til tilpasset opplæring i en inkluderende skole.
Prosjektene drives i samarbeid med:
  • skoler og skoleeiere
  • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
  • lærerutdanningsinstitusjoner
  • andre kompetansesentra og fagmiljø
Eldhuset Fagforum er også et hus der alt formidlingsarbeid ved senteret samles. I desember 2005 stod huset ferdig. I første etasje ligger fagbiblioteket med bøker og tidsskrifter samlet, i andre etasje er det kontorplass for 3 i tillegg til utstillingsplass. Vi ønsker å satse på en tydeligere fagprofil, og har fokus på forskningsbasert kunnskap om skolekultur, læringsmiljø og problematferd. Eldhuset Fagforum er både et fysisk sted og et virtuelt sted på nettet.
Eldhuset Fagforum er utgangspunktet for å logge seg på konferanserom for deltakerne i prosjekter. I tillegg ønsker vi det skal være et interaktivt nettsted der dialog og refleksjon kan foregå.

Fra forskning til praksis

9. februar 2006 ble åpningen markert med et seminar kalt Fra forskning til praksis, med innbudte gjester fra forskjellige fagmiljø i norsk skole. 15. februar 2007 arrangerte Lillegården kompetansesenter på ny seminaret Fra forskning til praksis. Temaet denne gangen var eleven som aktør. Senteret er med andre ord i ferd med å skape en tradisjon.

Formålet med Eldhuset Fagforum

Ved siden av formidlingsarbeid som angår de enkelte skolebaserte prosjektene, har Eldhuset Fagforum som formål å følge fagmiljøenes debatt og utvikling av en god skole for alle gjennom:
  • Kontakt, samarbeid, innsamling og "forskningsovervåking"
  • Bearbeiding og formidling av erfaringer med henblikk på å yte bidrag og støtte, og å sikre kvalitet i læringsmiljøet. Dette gjøres gjennom artikler og innspill i tidsskrift og media, og via nettsiden
  • Å gjøre fagbiblioteket lett tilgjengelig for PP-tjenesten via veiledning og informasjon om relevant litteratur både i bokform og i tidsskrift
  • redaktøransvar for nettstedet LOM (lærings- og oppvekstmiljø i skolen)

I Eldhuset jobber

Kirsti Tveitereid, bibliotekar og kulturviter, med spesielt ansvar for bibliotek og Lillegården kompetansesenters internasjonale arbeid.

Elin Kragset Vold, journalist og kommunikasjonsrådgiver, som skriver artikler for ymse tidsskrifter og arbeider mye med LP-modellen.

Torunn Helene Fredriksen, sivilbibliotekar og vevredaktør for LOM og hovedansvarlig for Lillegårdens to nettsteder.

Sist oppdatert: 11.10.2007