Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

 

Spørreskjema

Henvendelser om maler til spørreskjema kan rettes til:

Senter for atferdsforskning
Høgskolen i Stavanger 
Pb. 8002 Ullandhaug 
4068 STAVANGER
[email protected] 


HEMIL-senteret
Christies gate 13
5015 BERGEN
[email protected]

Henvendelser om maler til spørreskjema for kartlegging av mobbing og sosialt miljø i videregående skole kan rettes til:
Lillegården kompetansesenter
Bergsbygdavn. 8
3949 PORSGRUNN
[email protected] 

Elevinspektørene
Elevinspektørene er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elevene gir sin vurdering av læringsmiljøet på skolen. For de fleste elevene er Elevinspektørene kjent fra før. Undersøkelsen har eksistert i noen år, men fra og med våren 2004 er det obligatorisk å delta i deler av undersøkelsen for elever på 7. trinn, 10. trinn og på grunnkurs. Dette gjelder spørsmål om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet. Se www.elevinspektorene.no

Lærlinginspektørene
I likhet med Elevinspektørene, finnes det også en nettbasert undersøkelse for lærlinger. Se www.larlinginspektorene.ls.no

Sist oppdatert: 23.08.2004