Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

 

Nettbasert informasjon

Skoleporten.no
http://skoleporten.no
August 2004 ble skoleporten.no lansert på Internett. Skoleporten.no skal gi et bredt bilde av norsk skole. Den har opplysninger om alle skoler i Norge og gjør skoleinformasjonen lettere tilgjengelig. Man får vite mer om hva slags resultater elevene oppnår, hvordan elevene trives på skolen og hvor mye ressurser som brukes. Skoleporten.no inneholder også en støtte- og veiledningdel som kan tas i bruk i utviklingsarbeidet på skolene. Hensikten med skoleporten.no er å hjelpe skolene med å finne ut hvor de står, og hvordan de kan komme videre - til elevenes beste.

Skolenettet.no
http://www.skolenettet.no
Skolenettet er en internettportal som retter seg mot elever, lærere, foreldre og andre. Her finnes en stor mengde kvalitetssikrede lenker, fagstoff, læreplaner m.m.

Lærings- og oppvekstmiljøet
http://lom.utdanningsdirektoratet.no
Dette er Utdanningsdirektoratets nettbaserte møteplass for lærings- og oppvekstmiljøet. Her kan man finne forslag til tiltak for en helhetlig, planmessig og systematisk innsats i videregående skole og i lærebedrifter når det gjelder lærings- og oppvekstmiljøet til elever og lærlinger.

Elevsiden.no
http://www.elevsiden.no
Dette er en veiledningstjeneste for foreldre, lærere og andre som har ansvaret for barn og unge i skolealder. Her finnes en rekke nyttige tjenester med tema innen læring og pedagogikk. Mobbing er ett av temaene som tas opp.

Forebygging.no
http://www.forebygging.no
Dette er en kunnskapsbase og en interaktiv arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid mellom fagmiljøet i Norge: Sosialdepartementet, Helsedepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, Sirus, Nordlandsklinikken, Nordland fylkeskommune og Helse Nord.

Sist oppdatert: 23.08.2004