Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

Læremidler

Andberg, Kjell (2001): Eleven som ressurs i skolen 2. Verkstedhåndbok for skolemegling. Utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Justis- og politidepartementet.
Heftet er rettet mot bruk i grunnskolen, men gir ideer som også kan brukes i forebyggende arbeid i den videregående skolen. Det henvender seg til læreren og gir en detaljert innføring i skolemegling, og hvordan arbeid med det kan tilrettelegges. En rekke øvelser beskrives, for eksempel bli-kjent-øvelser, øvelser i konfliktforståelse og øvelser i kommunikasjon og i samarbeid.

Barstad, Kari Lise (1996): Veiviseren i praksis. Norsk Studieguide.
Heftet kan benyttes som hjelpemiddel for arbeid i klassen vedrørende tema som elevdemokrati, selvinnsikt, etikk, skikk og bruk, motivasjon og læringsmiljø.

Læringssenteret (2003): Utvikling av sosial kompetanse. En veileder for skolen.
Veilederen gir kortfattet, men likevel grundig, informasjon om hva som menes med sosial kompetanse. Det blir videre gitt ulike eksempler på hvordan ansatte i skolen på en systematisk måte kan bidra til utvikling av sosial kompetanse hos elevene.

Midthassel, Unni Vere (1995): Problematferd – er det noe problem? Stavanger, Senter for atferdsforskning / Høgskolen i Stavanger.
Et læremiddel til bruk i videregående skole. Det består av en elevfolder og en lærerveiledning. I tillegg er det utarbeidet en presentasjon av resultat fra en undersøkelse om psykososiale vansker blant elever i den videregående skolen, utarbeidet av Grete Sørensen Vaaland (1994). 

Rådet for psykisk helse (2004): Alle har en psykisk helse. Prosjektarbeid i 8., 9., og 10. klasse. En skolepakke.
Materiellet eller pakken består av fem deler: innledning, bruksanvisning for tre prosjekter, prosjektarbeid om psykisk helse og ungdomstid, lærerveiledning og ABC. ABC-en presenterer forskjellige psykiske lidelser, nyttige organisasjoner og foreninger, og en kildebank.

Tjomsland, Hege Eikeland og Oddrun Samdal (1999): Mobbing i skolen. En edb-basert lærepakke spesielt tilrettelagt for tema- og prosjektarbeid. Utgitt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.
Denne lærepakken er spesielt tilrettelagt for tema- og prosjektarbeid i skolen, og inngår i serien Helse og trivsel i skolen. Ved hjelp av et statistikkprogram (NSDstat Skole), kan eleven bearbeide datamateriale som er innsamlet på forhånd. Elevene får først en innføring i hvordan statistikkprogrammet fungerer og hvordan dataene kan brukes gjennom konkrete oppgaver. Videre kan elevene ”forske” på egen hånd ved selv å stille spørsmål som kan besvares ved hjelp av dataene. Elevene blir også utfordret til å komme med forslag til hva som kan gjøres i en mobbesituasjon, og hvordan skolen kan arbeide for å hindre at mobbing skjer.

Sist oppdatert: 23.08.2004