Hjem Veileder Idéhefte Brosjyre Omtale Fagstoff English

 
 
Last ned Adobe Reader
 
 
 
 
 

 

Eldhuset fagforum

 

 

 

 

 

Tiltakspakken BRY DEG! Ingen mobbing i videregående opplæring er utviklet av en arbeidsgruppe etter mandat fra Utdanningsdirektoratet. Denne har vært ledet av Lillegården kompetansesenter, med representasjon fra Senter for atferdsforskning, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Barneombudet.

Tiltakspakken er sendt ut til alle landets videregående skoler, samt fylkesmannen og opplæringsadministrasjonen i hvert fylke. 

Tiltakspakken inneholder:

  • Veileder for skolens ledelse og ansatte

  • Idéhefte for elevrådet

  • Informasjonsfolder om mobbing og § 9a-3 i opplæringsloven

  • Plakater og klistremerker

 

Flere opplysninger om BRY DEG! kan fås ved henvendelse til Lillegården kompetansesenter ved rådgiver Sandra Val Flaatten som har ledet arbeidet med tiltakspakken.
E-post: [email protected].
Telefon: 35 93 02 68.

 

 

 

Sist oppdatert: 27.12.2004

Tiltakspakken er:

• ... et hjelpemiddel for å komme i gang med et systematisk arbeid mot mobbing og andre former for antisosial atferd
(råd om opprettelse og drift av en ressursgruppe og mange tips til elevrådsaktiviteter)

• ... en kunnskapskilde
om mobbing som fenomen, samt forebygging og håndtering av mobbing

• ... bevisstgjørende gjennom aktiv bruk av de ulike produktene blir elever, ledelse og ansatte i skolen minnet om mobbingens negative konsekvenser og betydningen av å forebygge gjennom positiv holdningsdannelse og egenaktivitet under mottoet: BRY DEG!