Banner for eldhusetfagforum.no

ELDHUSET FAGFORUM
LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER


Hjem Om Eldhuset Prosjekter  Bibliotek Nyhetsbrev Inspirasjon Litteratur English

  Adresse:
Lillegården
kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 50

Faks 35 93 02 51
Send oss en e-post
 
Lenke til nettsider for sosiale og emosjonelle vansker
 

Statped.no

 

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Styrking av PP-tjenestens rolle som innovativ samarbeidspartner i grunnopplæringen

Senteret har bred erfaring med PP-tjenesten som samarbeidspartner i skoleutvikling.

PP-tjenestens oppgave knyttet til systemrettet arbeid har, slik senteret erfarer det, ikke i tilstrekkelig grad blitt omsatt til praksis. Mange kontorer strever med å få helhet og sammenheng i disse oppgavene.  Dette kan dreie seg om forhold ved PP-tjenestens egen kompetanse og organisering, om forventningsavklaring og samarbeid med skoler, og om PP-tjenestens forankring og samarbeidsrelasjoner i kommune/ fylkeskommune.

Gjennom forskningsbasert utviklingsarbeid skal Lillegården kompetansesenter bidra til å styrke PP-tjenestens rolle som en innovativ systemutvikler i grunnopplæringen. Senteret skal etablere samarbeidsavtaler med PP-kontorer og bidra til at PP-tjenesten utvikler kompetanse i å styre organisasjonsutviklingsprosjekter både internt og i skoler. I slike prosesser vil det være sentralt for senteret å bidra til at PP-tjenesten også utvikler kunnskap og kompetanse om risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan ha stor betydning for elevers både sosiale- og faglige utvikling i systemet/skolen.

Ved at senteret nå har fått et særskilt ansvar for dette temaet, samtidig som det er etablert et nært samarbeid med forskningsinstitusjoner om evaluering av senterets arbeid i utviklings-prosjekter, gis det dermed et viktig signal, også utenfor Statpeds egne rekker, om betydningen av en satsing på Pedagogisk-psykologisk tjeneste.  Det faktum at også Utdanningsdirektoratet bidrar til finansiering av prosjekter knyttet til PP-tjenestens deltakelse i skolebasert utviklings-arbeid, vil bidra til å legitimere PP-tjenestens rolle og kompetanse i skoleutvikling.

Sist oppdatert: 05.10.2005