Banner for eldhusetfagforum.no

ELDHUSET FAGFORUM
LILLEGÅRDEN KOMPETANSESENTER


Hjem Om Eldhuset Prosjekter  Bibliotek Nyhetsbrev Inspirasjon Litteratur English

  Adresse:
Lillegården
kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn Tlf. 35 93 02 50

Faks 35 93 02 51
Send oss en e-post
 
Lenke til nettsider for sosiale og emosjonelle vansker
 

Statped.no

 

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Samarbeid om profesjonsutdanning for allmennlærere

Senteret har bred erfaring fra arbeid med skoleutvikling, hvor utfordringer i praksisfeltet analyseres i lys av forskningsbasert kunnskap om læringsmiljø og atferd.  Disse erfaringene  vil være utgangspunkt for samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner om videreutvikling av yrkeskompetanse for allmennlærere.  Praksisopplæring er en viktig del av allmennlærerstudiet hvor studentene utvikler yrkeskompetanse og profesjonalitet. Erfaringer som rapporteres fra studenter og lærere i lærerutdanning og grunnopplæring, viser at det er behov for å utvikle bedre sammenheng og helhet i studentenes læring gjennom undervisning og praksis.  Videreutvikling av en yrkesrettet utdanning for lærere må derfor skje gjennom nært samarbeid mellom lærerne i lærerutdanningen og øvingslærerne i praksisskolene.

I første omgang vil det stå sentralt å etablere kontakt med lærerutdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer for å kartlegge aktuelle områder og former for samarbeid. Lillegården kompetansesenter vil orientere seg om hvordan ulike lærerutdanningsinstitusjoner forbereder studentene for lærerrollen.  Senteret vil også kartlegge hvilke behov og muligheter som finnes i ulike regioner og fagmiljøer for samarbeid om sosialisering til læreryrket.  Det vil blant annet bli innhentet erfaringer og etablert samarbeid med utvalgte høgskoler knyttet til det nasjonale prosjektet ”Veiledning av nyutdannede lærer”.  Gjennom dette vil vi skaffe oss kunnskap om viktige temaer som må ivaretas bedre i lærerutdanningen, både med tanke på teori og praksis. Resultatene av kartlegging og informasjonsinnhenting vil danne utgangspunkt for strategisk planlegging av senterets virksomhet på dette området de nærmeste årene. 

Som en start på senterets samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner vil det høsten 2005 startes et prosjekt i samarbeid med Høgskolen i Telemark. Dette prosjektet vil rette seg mot praksis i allmennlærerutdanningen. Høgskolen vil ha ledelsen av prosjektet, og en prosjektgruppe med deltakere fra de ulike fagseksjonene ved Høgskolen, utvalgte praksisskoler, studentrepresentanter og Lillegården kompetansesenter vil planlegge og gjennomføre prosjektet.  Fokus og innsats vil rettes mot helhet og sammenheng mellom fagene i høgskolens undervisning, mellom profesjonstemaene og fagplanene i rammeplanen, og mellom undervisningen og utfordringer i praksis.  Prosjektet vil følge et studentkull som består av to klasser ved allmennlærerutdanningen i Porsgrunn gjennom tre år.  Høgskolen vil søke Utdanningsdirektoratet om midler til evaluering. Telemarksforskning har deltatt i det innledende samarbeidet om prosjektet, og er aktuell instans i forhold til å gjennomføre evaluering. 

Sist oppdatert: 05.10.2005