Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Teori

 • Teoretisk grunnlag
  Tre perspektiver utgjør det teoretiske grunnlaget for dette pedagogiske utviklingsarbeidet:

  1. det kontekstuelle perspektivet
  2. aktørperspektivet
  3. individperspektivet

  Hensikten med å anvende disse perspektivene er å gi en bred forståelse av de utfordringer skolen står ovenfor med særlig vekt på utvikling av gode læringsmiljø samt reduksjon og forebygging av problematferd. Samlet uttrykker dette et systemperspektiv som kan anvendes for både å utvikle et positivt læringsmiljø, håndtere problematferd og være et grunnlag for utvikling av elevenes sosiale og faglige kompetanse.

  Perspektivene som presenteres er uttrykk for supplerende og ikke alternative tilnærminger til problematferd.

   

 • Fagdager
  I forbindelse med LP-prosjektet er det arrangert fagdager i de tre kommunene som deltar i prosjektet:

Tidspunkt Tema Foredragsholder
Høsten 2002 ”Systemperspektiv som grunnlag for endring” Thomas Nordahl, NOVA
Våren 2003 ”Systemarbeid og refleksjon med utgangspunkt i et case” Thomas Nordahl, NOVA
Høsten 2003 "Ulike strategier den voksne kan anvende for å møte Barn og ungdom med utfordrende atferd. Bygging av relasjoner gjennom bruk av positiv oppmerksomhet, tydelig kommunikasjon og grensesetting." Arnt Ollestad fra Midtnorsk kompetansesenter
Våren 2004 "Atferdsproblem blant barn og unge: Risikofaktorer, vernende faktorer, prinsipp for tiltak." Terje Manger, Universitetet i Bergen
Høsten 2004 Ole Hansen, Danmark

 

 

Sist oppdatert: 29.06.2004