Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Den stille eleven

Bøker:

Alberti, Robert E.

Styrk din selvtillit og krev din rett!/ Robert E. Alberti og Michael L. Emmons ; oversatt av Einar Bøgseth. - 6. utg.- Oslo : Hjemmets bokforl., 1993.

Aniksdal, Anita

Stille og innadvendte barn og deres selv-evaluering : en undersøkelse av sammenhengen mellom introverthet, ensomhet, sosial avvisning fra andre og global negativ selv-evaluering hos elever i 6. og 7. klasse/ Anita Aniksdal og Reidunn Huus. - Bergen : Universitetet i Bergen, 1992. -  Hovedoppgave i psykologi. - NB ! kun lesesalslån, forfatterklausul

Fahrman, Monica

Barn i krise / Monica Fahrman ; oversatt og omarbeidet av Sigrid Moen - Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1993.

Folkman, Marie-Louise

Utagerende og innadvendte barn / Marie-Louise Folkman ; oversatt av Reni Hagen. - Oslo : Pedagogisk Forum, 1999.

Graham, Philip

So young, so sad, so listen / Philip Graham. - New York : American psychiatric press Inc., 1995. 

Jung, Carl Gustav

Psykologiska typer / valda skrifter av C. G. Jung ; översättning av Alf Ahlberg ; språklig bearbetning av Anna-Karin Palm ; fackgranskning av Lars-Göran Eriksson. - Stockholm : Natur och Kultur, 1993.

Jung, Carl Gustav

Minner, drømmer, tanker / Carl Gustav Jung ; nedtegnet og utgitt av Aniela Jaffé ; oversatt av Ole Grepp. -Oslo : Gyldendal 1990.

Kadesjö, Björn

Barn med konsentrasjonsproblemer / Björn Kadesjö ; oversatt av Bjarte Kaldhol. -Oslo : Pedagogisk Forum, 1993.

Nielsen, Einar

Selektiv mutisme : et hefte for deg som har et taust barn i klassen / Einar Nielsen ; illustrasjoner: Solveig Serigstad Nielsen. - Nærbø : 1999.

Ratey, John J.

Shadow syndromes / John J. Ratey and Catheringe Johnson. - London :  Bantam Press, 1997.

Rubin, Kenneth H.

Social withdrawal, inhibition and shyness in childhood / edited by Kenneth H. Rubin, Jens B. Asendorpf. - New York : Lawrence Erlbaum, 1993.

Seligman, Martin E. P.

Learned optimism / Martin E. P. Seligman. - New York : Alfred A. Knopf, 1991.

Vik, Margrethe

Å ha et taust barn i klassen : hvordan legge forholdene til rette i skolen for barn med selektiv mutisme. Bergen : Høgskolen i Bergen, 2001. -  Fordypningsoppgave Høgskolen i Bergen, Sosionomutdanningen, 2001.

Zimbardo, Philip G.

The psychology og attitude change and social influence / Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe. - New York : McGraw-Hill, 1991.

Zimbardo, Philip G.

Sjenanse / Philip G. Zimbardo ; oversatt av Margaret Johansen. - Oslo :  Aschehoug, 1981.

 

Artikler:

Beckman, Fredrik: Blyga barn gløms bort.  I: Förskolan, 2000,  nr. 9, s.  32

Feilberg, Julie og Egil Mjaavatn: De stille jentene med spesielle behov, får de den hjelpen de trenger? I: Bedre skole, 2000, nr. 1, s. 17 – 31

Flaten, Kirsten: Barn som ikke vil bli sett. Kronikk  i: Utdanning, nr.15. 2003, s. 71 – 73.

Isendahl, Fia: Selektiv mutism – att våga tala. I: Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2002, nr 1, s. 39-41.

Johansen, Kristel Bye: Elever med innadvendt – og elever med aggressiv atferd. Det sosiale aspektet ved skolesituasjonen.  I: Norsik tidsskrift for spesialpedagogikk, nr. 1, 2003 s. 32- 52.

Kvebæk, David: Vis respekt for de innadvendte !  I: Hjem og skole 2000, nr. 1, s. 22 - 23

Omdal, Heidi:  Selektiv mutisme hos førskolebarn. I:  Spesialpedagogikk 2000, nr. 3 s. 17 - 23

Lange,Jon: Om de usynlige børn  I: Social Kritik, nr 25/26, 1993. s. 97 – 106.

Lund, Ingrid: ”Hun sitter jo bare der!”Fokus på innagerende atferd og tiltak sett i lys av Daniel Sterns teori. I: Spesialpedagogikk nr. 3, 2003, s. 38 – 45.

Søndenaa m.fl.:  Kommunikasjonskurs i ungdomsskolen.  I:  Spesialpedagogikk 1995, nr. 5.

Sørlie, Mari Anne og Thomas, Nordahl:  Skole og samspillsvansker,  NOVA-rapport 12 a, 199 s. 145 – 147, 201.

 

Aktuell nettside:

The Shyness Home Page: Dette er «The shyness homepage», her finnes linker videre til kurs, artikler og diverse (amerikanske) foreninger innenfor psykologi.

Sist oppdatert: 29.06.2004