Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Forskningsbasert samarbeidsprosjekt

Lillegården kompetansesenter er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen og det faglige innholdet i prosjektet.

Det vil si: Systemrettet arbeid, jevnlig veiledning og oppfølging til lærergruppene, koordinatorene og kommunekontaktene.

Veiledningen tar utgangspunkt i tema som gruppene arbeider med. Behovet for veiledning vil variere, men kan for eksempel være i forhold til elev-lærer relasjonen, sosial kompetanse, foreldresamarbeid og det som oppleves som problematferd. Faste fagdager og nettverksarbeid er en sentral del av arbeidet.

NOVA har hovedansvaret for prosjektevalueringen. Prosjektet bygger på forskningsbasert teori. Erfaringene fra prosjektet skal formidles til både videregående skoler og grunnskoler. Dette vil skje gjennom kurs og forelesninger for PP-tjenesten, skoler og kommuner i Norge etter 2004.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 29.06.2004