Teoretisk
grunnlag
Veilederen Organisering
av prosjektet
Erfaringer Kontakt-
personer
Ressurser
 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 

     Ressurser:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 13.04.2004
 
Prosjektet skal bidra til:

• Mindre problematferd og et bedre læringsmiljø

• Økt handlingskompetanse hos personalet i skolen

• Mer kunnskap om problematferd og læringsmiljø

• Sterkere bevissthet om egen praksis

• Økt forankring i felles begrunnelser for pedagogisk praksis

• Synlige krav og forventninger til elevers kompetanse og atferd
• Økt analyse og kartleggingskompetanse
• Økt kompetanse i å evaluere egen praksis

• Formidling av erfaringer og forskningsresultat fra deler av prosjektet