Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Matematikk

- fra umotiverte til problemløsende elever

Bøker:

”En matematikk i en skole for alle” Seminarrapport, Det 1. nordiske forskerseminar om matematikkvansker.  Kristiansand 25-28. september 2001.   Utg. av Forum for matematikkvansker. Kristiansand 2002.

Lunde, Olav:  Matematikkvansker. Et spesialpedagogisk undervisningsopplegg for elever med matematikkvansker.  Skolepsykologis monografiserie, 1990

Perspektiver på matematikkvansker / Mellin-Olsen, Stig(red.). -  Caspar forl., 1992.

Sjøvoll, Jarle:  Matematikkvansker. Tilpasset opplæring i matematikk. - AdNotam, 1998. - (Casestudier)

 

Artikler:

Brøyn, Tore: Gi dem kalkulator; Intervju med Olof Magne.  I: Spesialpedagogikk, 2001, nr. 3, s. 54 – 55.

Gunnesdal, William: Nytenkning omkring matematikkvansker.  I: Spesialpedagogikk 2002, nr. 8 s. 46 - 47

Holm, Marit: Matematikkopplæring i et konstruktivistisk perspektiv – for elever med matematikkvansker.  I: Spesialpedagogikk 2002, nr. 10,  s. 20 - 23

Johnsen, Fritz: Da berget kom til Muhammed – eller omvendt.  I: Utdanning 2002, nr. 16  s. 58-59

Johnsen, Fritz: Krutetkii ; et viktig bidrag til arbeidet med matematikkvansker (Om hvordan elever tenker ved løsning av matematiske utfordringer. I: Skolepsykologi 1998, nr. 5, s. 5-11.

Lund, Øystein: ”Matematikk og mestring”: kompetanseutvikling i et nettverkssamarbeid.  I: Skolepsykologi 2000, nr. 7, s. 31 -32

Sjøvoll, Jarle: Matematikkvansker slik lærerne møter dem.  I: Spesialpedagogikk, 2003, nr. 2  s. 40 – 49

Sjøvoll, Jarle: ”Hjerne som en mus” eller matematikkvansker.  I: Spesialpedagogikk 2002, nr. 2, s. 3 - 12

Sjøvoll, Jarle: Overgangen grunnskole til videregående skole: matematikkvansker. I: Spesialpedagogikk 2001, nr. 3, s. 33 –41

 

Aktuelle nettsider:

http://www.matematikkvansker.no/

http://www.stud.hio.no/~s104916/matematikkvansker.htm

Sist oppdatert: 29.06.2004