Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Utgangspunkt i lærerne

Fokus rettes direkte på lærerne ved 14 skoler i Ålesund, Sandefjord og Porsgrunn. Prosjektet skal gi lærerne et verktøy for å håndtere utfordringer. De skal utvikle kompetanse i kartlegging og analyse av elevenes læringsmiljø for bedre å se sammenhenger mellom elevenes prestasjoner og problematferd. Dette skal ende ut i tiltak for gode læringsprosesser.

I praksis vil dette si at lærerne organiseres i grupper. De arbeider med temaer, utfordringer eller problemer med utgangspunkt i situasjoner de møter i sin pedagogiske praksis, og som man ønsker å endre. Gruppen henter inn informasjon og analyserer denne slik at lokaltilpassede strategier og tiltak kan gjennomføres på de enkelte skolene.

Det er utarbeidet en veileder for deltakerne som skal hjelpe til å systematisere prosjektarbeidet.

God støtte blant kolleger og funksjonelle strategier for å løse utfordringene lærerne opplever i hverdagen, kjennetegner arbeidet i prosjektet.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 29.06.2004