Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Klasseledelse - klassen

Bøker:

Broström, Stig

Pædagogens personlighed  Kbh., Semi-forlaget, 1988

- om betydningen av å bruke seg selv og sin personlighet i møte med klassen og eleven.

 

Faurfeldt, Karen og Dan Kolko

Klasselæreren; roller, funktioner, krav og forventninger.  Kbh., Kroghs forlag A/S, 1992

-   - klassen som et sosialt system behandles. Boka er bygget opp av artikler som på ulike måter beskriver klasselærerens viktige plass.

 

Fullan, Michael og Andy Hargreaves

Ha tillit til læreren; skoleutvikling gjennom samarbeid.  Oslo, Bedre skole/Norsk Lærerlag, 1995

- om lærerens rolle, om den faglige og pedagogiske kompetansen som ligger hos lærere i en skoleutviklingsprosess

 

Granath, Gunilla

Gäst hos overkligheten. En 48-årig sjundeklassares dagbok.  Stockholm, Ordfronts forlag, 1996

-   - en personlig beretning om hvordan det føles å være elev i en klasse under ulike læreres undervisning og væremåte

 

Horn, Kjell

Læreren som leder.  Oslo, Cappelen Akademisk forlag, 1995. 

-   - lærere må defineres som ledere og læring skjer helst gjenom arbeid i fellesskap. Forfatteren oppfordrer lærere til drøfte alternative måter å utøve yrket på.

 

Klette, Kirsti

Klasseromsforskning  - på norsk. Oslo, Ad Notam Gyldendal, 1998.

-   - sammenfatter og gir en oversikt over denne forskningstradisjonen på norsk. Artikkelsamling med flere forfattere

 

Kristensen, Monica Karen

Klasseledelse. Tønsberg, Norsk Studieguide, 1997

-  - et hefte som med utgangspunkt i læreplanen problematiserer hva god ledelse i klassen innebærer og hva som kjennetegner et godt arbeidsfellesskap

 

Magnusson, Anders

Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik. DR. avhandling.  Linköping universitet, 1998

- studie av to lærere gjennom 4 år, handler om læreres kunnskap og  praksis

 

Midthassel, Unni Vere og Edvin Bru

Håndbok i klasseledelse;  utvikling, mal, bruk.  Stavanger, Senter for atferdsforskning, 1998

-    - heftet er laget på basis av et konkret samarbeid mellom skoler, PPT og SAF. Ønsker å være et praktisk verktøy til bruk i skolen

 

Moen, Torill

”Det å send han Tom ut av klassen e ikkje nån løysning”  Trondheim, Tapir, 1997

-   -boken er en av flere i en skriftserie om  klasseromsforskning. Den er en kasusstudie av inkluderende prosesser. En hovedfagsoppgave i pedagogikk

 

Monroe, Lorraine

Å lykkes mot alle odds, om ledelse  - i og utenfor klasserommet.  Oslo, Praxis forlag, 1998.

-    - forfatteren er en kjent skoleleder ved en av New Yorks skoler. Hun beskriver skolen og arbeidet med å få den til å bli en ”mønsterskole” midt i Harlem

 

Ogden, Terje

Sosial kompetanse og problematferd i skolen.  Oslo, Gyldendal Akademisk, 2001

-    - bl.a. kapitler om hva som kjennetegner en god og fleksibel klasseromsledelse, og hvordan slikt lederskap utvikles.

 

Roland, Erling

Elevkollektivet.  Stavanger, Rebell forlag, 1995

-    - bl.a. om læreren som omsorgsfull autoritetsperson og forebygging av atferdsproblemer. Boken beskriver en modell for ledelse i klassen.

 

Schmuck, Patricia A

Livet i klasserommet/ Patricia A. Schmuck og Richard A. Schmuck. Oslo, Cappelen, 1983

-    - en ”klassiker” i soscialpsykologi i forbindelse med livet i skolen. Om det å undervise og bli undervist.

 

Stones, Edgar

Quality teaching ; a sample of cases.  London, Routledge, 1994

-    - klasseromsituasjoner presenteres, lærerens profesjonalitet beskrives og begrunnes.

 

Strand, Målfrid Lønning

Læreren som leder i klassen ; et temahefte om hvordan læreren kan utvikle godt lederskap i klassen.  PEDLEX Norsk skoleinformasjon, 2000 

-   - å skape tillit, vite noe om hva god ledelse er, å motivere for læring, å involvere elevene og foreldrene i arbeidet for å skape gode verdier for fellesskapet,  er noen av hovedpunktene som behandles i heftet.

 

Artikler:

Anstem, Fred: Opp – og nedturer det første året som lærer.  I: Norsk Skoleblad nr. 31, 1999, side 12 - 13

Broadhead, Pat:  Organisering for undervisning og læring i norske klasserom : lek, aktiv læring og samarbeid.  I: Bedre skole nr. 1 , 1999,  side 35 – 41

Kristensen, Monica Karen: Uro i klasserommet.  I: Bedre skole, nr. 4, 1998  side 4 - 11

Telhaug, Alfred Oftedal: Den gode skolen i et nytt årtusen. I: Bedre skole, nr. 4, 1999, side 4 – 12

Sist oppdatert: 29.06.2004