Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

Kjønnsroller i skolen

Bøker:

Arnesen, Anne-Lise

Ulikhet og marginalisering : med referanse til kjønn og sosial bakgrunn : en etnografisk studie av sosial og diskursiv praksis i skolen / Anne-Lise Arnesen. -  HiO-rapport ; 2002:13. - Oslo : Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning, 2002 (Avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Oslo, 2002).

Bjerrum-Nielsen, Harriet 

Historien om jenter og gutter : kjønnssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv / Harriet Bjerrum-Nielsen. - Oslo : Universitetsforlaget, 1989.

Heggen, Kåre

De andre : ungdom, risikosoner og marginalisering / Kåre Heggen, Gunnar Jørgensen og Gry Paulgaard. - Bergen : Fagbokforl., 2003.

Kjønn og likestilling i skolen / Gunn Imsen (red.). - Oslo : Gyldendal Akademisk, 2000. - 270 s.

 

Artikler:

Bjerrum Nielsen, Harriet :  Jenter og gutter i forandring? I:   Kirke og kultur : Nr. 2, 1994 s. 133-144

Ericsson, Kjersti:  Klasserommets sanne ofre – jenter eller gutter?  I: Kvinneforskning, nr, 3, 1999. s. 70 – 83.

Jakobsen, Siw Ellen : Gutter mer sårbare enn jenter  Intervju med Helle Wessel Andersson I:  Forskning,  nr 2, 1999,  s. 16

Kristensen, Eivind:  Snur kjønnsrollene på hodet. Om pilotprosjektet: Gutter danser – jenter ”multimedier”.  I: Musikk kultur, nr ½, 2003.  s. 6-7

Slutaas, Fred Olav:  Etter mange års likestillingsarbeid i grunnskolen : mangelfullt på flere områder, lærerne må etterutdannes! : Om Gunn Imsens evaluering av grunnskolens likestillingsarbeid.  I: Rådgivernytt, nr, 1, 1997  s. 19 – 21

Vaage, Odd Frank: Jenter og gutter bruker tiden forskjellig : barn og unges tidsbruk   I: Samfunnsspeilet , nr 4/,  2002 , s. 36-48

 

Sist oppdatert: 29.06.2004