Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 
 
 
 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 

LP-programmet
Fokus på skolens læringsmiljø og håndtering av problematferd

Programmet Læringsmiljø og problematferd LP-programmet er forskningsbasert og har fokus på skolens læringsmiljø og håndtering av problematferd. Programmet er prøvd ut og evaluert ved 14 skoler i tre kommuner. LP-programmet skal bidra til mer ro og bedre læringsmiljø. Det viktigste med LP-programmet er at lærerne øker sin kompetanse i å håndtere og forebygge problematferd, og at skolene videreutvikler læringsmiljøet for alle elevene. Lillegården kompetansesenter og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) samarbeider om programmet. LP-programmet vil være klart til implementering i andre norske kommuner i løpet av 2005. 

Utgangspunkt i lærerne
LP-programmet er et verktøy for læreres håndtering av utfordringer knyttet til læringsmiljøet ved skolen. Lærerne som bruker programmet skal blant annet utvikle kompetanse i kartlegging og analyse av elevenes læringsmiljø for bedre å se sammenhenger mellom elevenes prestasjoner og problematferd. Arbeidet skal ende ut i tiltak for gode læringsprosesser. I praksis organiseres lærerne i grupper. Lærergruppene arbeider med temaer, utfordringer eller problemer med utgangspunkt i situasjoner de møter i sin pedagogiske praksis, og som de ønsker å endre. Gruppen henter inn informasjon og analyserer denne slik at lokaltilpassede strategier og tiltak kan gjennomføres på de enkelte skolene. Det blir utarbeidet veiledningshefter til å systematisere arbeidet. LP-PROGRAMMET legger vekt på god støtte blant kolleger, en positiv forståelse av elevatferd og funksjonelle strategier for å løse utfordringene lærerne opplever i hverdagen.

Et felles krafttak
Lillegården kompetansesenter er ansvarlig for utarbeidelsen av det faglige innholdet i LP-programmet. Fra våren 2005 har Lillegården kompetansesenter til hensikt å utdanne eksterne støttespillere/veiledere (fagpersoner fra PPT, høyskole, osv) i bruken av programmet. De eksterne støttespillerne /veilederne vil ha en viktig rolle i arbeidet lokalt i kommunene. Det vil si: Bidra med å øke forståelsen for systemrettet arbeid i skolen, drive jevnlig veiledning og oppfølging av lærergruppene lokalt på skolene og bistå lærerne i forhold til faglig påfyll. Veiledningen tar utgangspunkt i tema og problemstillinger som lærergruppene arbeider med. Faste fagdager og nettverksarbeid er en sentral del av arbeidet lokalt. 

Lillegården kompetansesenter vil følge opp de eksterne støttespillerne/veilederne via kurs, faglige samlinger, veiledning, nettverksmøter, egen web. side, e-post og e-konferanserom.

 

LP-programmet skal bidra til:

  • Mindre problematferd og et bedre læringsmiljø
  • Økt handlingskompetanse hos personalet i skolen
  • Mer kunnskap om problematferd og læringsmiljø
  • Sterkere bevissthet om egen praksis
  • Økt forankring i felles begrunnelser for pedagogisk praksis
  • Synlige krav og forventninger til elevers kompetanse og atferd
  • Økt analyse og kartleggingskompetanse
  • Økt kompetanse i å evaluere egen praksis

Sist oppdatert: 29.06.2004