Banner for LP-prosjektets nettsider
LP-PROSJEKTET
LÆRINGSMILJØ OG PROBLEMATFERD

Hjem Teori Veilederen Organisering Kontakt-
personer
Erfaringer PP-tjenesten Fagstoff English

 
 
Innlogging FirstClass
 
Last ned FirstClass
 

 

Nyheter

 

 

 
 

Last ned Adobe Reader

 
 
 
 

Lenke til eldhusetfagforum.no

 

Eldhuset fagforum

 
 
 
 

Læringsmiljø og problematferd

300 lærere ved 14 skoler deltar i et forskningsbasert samarbeidsprosjekt som skal bidra til mer ro og bedre læringsmiljø. Prosjektet omfatter 3.500 grunnskoleelever.

Det viktigste med prosjektet Læringsmiljø og problematferd er at lærerne øker sin kompetanse på håndtering og forebygging av problematferd, og at skolene videreutvikler læringsmiljøet for alle elevene. Lillegården kompetansesenter og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) samarbeider om prosjektet. Det startet opp januar 2003 og pågår til 2005. Utdanningsdirektoratet støtter prosjektet økonomisk.

Prosjektet tar sikte på å skolere hele det pedagogiske personalet på skolene.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer til prosjektet.

 

 

 

Sist oppdatert: 27.08.2004

 
Prosjektet skal bidra til:

• Mindre problematferd og et bedre læringsmiljø

• Økt handlingskompetanse hos personalet i skolen

• Mer kunnskap om problematferd og læringsmiljø

• Sterkere bevissthet om egen praksis

• Økt forankring i felles begrunnelser for pedagogisk praksis

• Synlige krav og forventninger til elevers kompetanse og atferd
• Økt analyse og kartleggingskompetanse
• Økt kompetanse i å evaluere egen praksis

• Formidling av erfaringer og forskningsresultat fra deler av prosjektet