Høyere utdannelse er heldigvis gratis i Norge, og framtidige studenter har et enormt utvalg de kan velge mellom. Trendene i arbeidsmarkedet i disse dager er at selskaper etterspør kompetent arbeidskraft, og dette tilsier at du minst bør skaffe deg en bachelorgrad. I forkant av graden kan det være lurt å se litt nærmere på hvilken kompetanse næringslivet etterspør. Ingenting er dummere enn å utdanne seg til ledighet, og det kan derfor være lurt å fokusere på fag som har økonomi og jus i fagkretsen. En annen sikker vinner er sykepleie, ettersom det kommer til å være et enormt behov for arbeidskraft i denne sektoren i årene som kommer.

shutterstock_110298509Økonomi, jus og administrasjon er en sikker vinner

Et populært bachelor program er økonomi og administrasjon. Dette tilbys ved de fleste høyere utdanningsinstitusjonene i Norge, og studentene blir kvalifisert til en rekke jobber i offentlig forvaltning og privat sektor. Det mest populære har tradisjonelt vært på NHH i Bergen, hvor det var hele 2117 søkere i 2015, men det finnes også populære programmer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Du kan også velge å fokusere mer på jus, og jusstudiet på Universitetet i Oslo har også rundt 2000 søkere årlig. De mange søkerne betyr at du må jobbe hardt på videregående for å komme inn, ettersom karaktersnittet er ekstremt høyt.

Sats på helse og utdanning

Hvis teoritunge fag ikke er helt din greie, kan du vurdere å ta en mer praktisk utdannelse som sykepleie, lærer eller politi. En bachelor i sykepleie garanterer deg nærmest en jobb etter fullført studium, men husk på at du må like å jobbe med mennesker som ofte befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Lærerstudiet har også fått et oppsving de siste årene. Mange eldre lærere er i ferd med å pensjonere seg, og det kommer derfor til å bli flere ledige jobber i utdanningssektoren i årene som kommer. Politihøgskolen er også et populært alternativ med gode og spennende jobbmuligheter i årene som kommer.