eldhusetfagforum.no
Adresse:
Lillegården kompetansesenter
Bergsbygdav. 8
3949 Porsgrunn

Tlf. 35 93 17 50
Faks 35 57 06 95

Send oss en e-post

Lillegården kompetansesenter

Eldhusetfagforum.no

Lillegården kompetansesenter arbeider systemrettet med å fremme et positivt læringsmiljø i skolen. Eldhusetfagforum.no er Lillegården kompetansesenters nettsted for prosjekter.

Pågående prosjekter

Avsluttede prosjekter

Formidling fryder

Formidling fryder er et tilbud fra Eldhuset fagfoum til PP-tjenesten. Kort fortalt innebærer det besøk, nyhetsbrev, publisering av fagartikler og tidsskriftsirkulasjon. Les mer om Formidling fryder (pdf).

Sist oppdatert: 18.01.2010 15:17